ACTUEEL

Zorgverzekeraars stevenen af op 1,4 miljard winst

De zorgverzekeraars hebben in 2012 een gezamenlijk positief resultaat van 1,4 miljard euro geboekt. Dat blijkt uit een voorlopige schatting van De Nederlandse Bank (DNB) waar minister Schippers van VWS de Tweede Kamer dinsdag schriftelijk over heeft geïnformeerd.

Het leeuwendeel van het positieve resultaat (1,3 miljard euro) is toe te schrijven aan de basisverzekering. Daarnaast behaalden de verzekeraars nog 100 miljoen euro winst op de aanvullende verzekering. Over 2011 haalden de zorgverzekeraars een resultaat van 600 miljoen euro.

Lagere kosten

DNB geeft drie redenen voor het positieve resultaat. Allereerst verhoogden de verzekeraars in de nominale premie om daarmee te kunnen voldoen aan de  verhoging van de vereiste solvabiliteit van 9 naar 11 procent van de schade. Daarnaast zijn de uitgaven van met name de extramurale farmaceutische zorg lager uitgevallen dan geraamd. Ook is er sprake van een gematigde groei van de kosten van medisch-specialistische zorg. Tot slot zijn ook de opbrengsten van beleggingen meegevallen.

Solvabiliteit

In een reactie laat Schippers weten dat ze er vanuit gaat de het forse resultaat een eenmalige zaak is, specifiek gericht op verbetering van de solvabiliteit. Die is in 2012 gegroeid naar 6,7 miljard euro. Verder vindt ze dat “eventuele meeropbrengsten zoveel mogelijk ten goede moeten komen aan de premiebetaler”. Wanneer de bedrijfsresultaten structureel hoger zijn dan nodig is voor een adequate bedrijfseconomische gezondheid, wordt het maatschappelijke draagvlak voor het zorgverzekeringsstelsel ondergraven, zo stelt Schippers.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

MItrasing, huisarts

10 april 2013

Geen "winst" maar "resultaat" redactie: resultaat....

J den B.

10 april 2013

Ik gun het die verzekeraars meer dan die dokter die mijn echtgenote heeft vermoord. Ik hoop van ganser harte dat goede letselschade advocaten alle beerputten gaan opentrekken. 100% transparantie want we betalen ons ook scheel tegenwoordig. Met minder neemt het volk geen genoegen meer. De dames heren zijn gewaarschuwd.

Anoniem

11 april 2013

Nu snap ik waarom Achmea allerlei kosten van de holding vooral door belast aan de divisie zorg. Dit soort winsten wil je zoveel mogelijk verstoppen voor publiek en politiek.

Hieruit blijkt dat de verzekeraars te weinig met elkaar concurreren, maar goed, dat is natuurlijk geen verrassing.

Jacob

11 april 2013

Kortom, een kleine 3% resultaat op ruim € 40 mld omzet.

Anoniem

11 april 2013

Jawel hoor j v B; de dokter heeft iemand vermoord; die dacht laat ik deze patiënt eens even koud maken, waarom niet. Daar is ie dokter voor geworden om eens even expres zijn patiënten om zeep te helpen. Wat denk je zelf? Dat iemand overlijdt is uiteraard wel verschrikkelijk, hiervoor oprechte deelneming.

Anoniem

11 april 2013

Ik vermoed dat het resultaat van alle ziekenhuizen wel eens hooguit 10% van 1,4 mrd zou kunnen zijn.......................
En die hebben dat nodig om hun solvabiliteit te verhogen om uberhaupt vreemd geld aan te kunnen trekken in deze tijden.
Het resultaat wordt voor de ziekenhuizen al snel (nog) minder wanneer de chronische zorg en een gedeelte van de diagnostiek naar de eerst lijn gaat om de zorg betaalbaar te houden. Maar goed, daar dienen bestuurders op voor te sorteren (krimpscenario).

Hes

11 april 2013

En intussen knijpen de grote zorgverzekeraars de logopedisten af door zich niet te houden aan de tarieven die de NZa heeft vastgesteld maar daar ruim onder te gaan zitten. Waarschijnlijk krijgen de directeuren van de verzekeraars een flinke bonus zoniet dan toch een flinke salarisverhoging? Zorgverzekeraars zouden geen winst moeten mogen maken, zelfverrrijking noem ik dat. Het geld moet in de zorg blijven.Ik walg ervan. En minister Schippers kan wel zeggen dat met die grote winsten het maatschappelijk draagvlak voor het zorgstelsel wordt ondergraven, maar de overheid moest zelf zo nodig marktwerking in de zorg invoeren. Wat een gelul zeg!

Top