ACTUEEL

Apotheek azM onder verscherpt toezicht

Een deel van de apotheek van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) heeft  sinds december 2008 productie van steriele geneesmiddelen stilgelegd. Het azM anticipeerde hiermee op bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit meldt de IGZ donderdag op haar website.

IGZ: risico volksgezondheid

De  IGZ vindt dat de kwaliteit en veiligheid van de productie en van steriele geneesmiddelen onvoldoende gewaarborgd is. De inspectie spreekt in haar rapport over achterstallig onderhoud en het onzorgvuldig bijhouden van logboeken, waardoor de volksgezondheid mogelijk gevaar zou lopen.

Verscherpt toezicht

Guy Peeters, voorzitter van de raad van bestuur van het azM, weerspreekt dat de IGZ de apotheek heeft gesloten. “Het azM heeft op eigen initiatief maatregelen genomen vooruitlopend op besluitvorming van de inspectie. De eisen waren aangescherpt tot het niveau van fabrieksnormen. Omdat het ziekenhuis niet in korte termijn aan deze verscherpte eisen kon voldoen, is besloten een deel van de productie uit te besteden.” De apotheek staat onder verscherpt toezicht van het IGZ. In de komende maanden besluit de inspectie op basis van de voortgang van het verbeterproces of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven.

Uitbesteding productie

Sinds de stillegging laat het azM de steriele medicijnen produceren in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Een ander deel van de productie vindt door eigen medewerkers plaats in het bedrijf Pharmacell, dat op het terrein van het azM staat. De uitbesteding bevalt zo goed, dat het ziekenhuis overweegt om dit in de toekomst voort te zetten, zegt Guy Peeters. “Geld dat hiermee wordt bespaard, kan dan voor andere middelen worden ingezet.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top