ACTUEEL

Verzekeraars wijzen 1 miljard aan declaraties af

Zorgverzekeraars hebben in 2011 bijna één miljard euro aan onrechtmatige declaraties van zorgaanbieders afgewezen. Dat schrijft brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer.

ZN reageert hiermee op kritiek als zouden verzekeraars onvoldoende controle uitoefenen op de rechtmatigheid van declaraties. Bij de afgewezen declaraties gaat het ondermeer om het gebruik van onjuiste registratiecodes en zorg die niet onder de zorgverzekering valt.

Tik op de vingers

ZN wijst er op dat het bedrag dat verzekeraars ieder jaar opsporen aan onrechtmatige declaraties ieder jaar groeit. Dit laat onverlet dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de zorgverzekeraars de afgelopen jaren herhaaldelijk op de vingers heeft getikt. In februari meldde de NZa dat de controle op “laat en niet diepgaand genoeg” is. Een jaar eerder gaf de NZa aan dat de verzekeraars onvoldoende materiële controles uitvoeren. Hierbij controleren de verzekeraars of gedeclareerde zorg daadwerkelijk geleverd is. 

Details

In de brief aan de Tweede Kamer laat ZN weten dat het zogenoemde upcoden, waarbij meer zorg in rekening wordt gebracht dan daadwerkelijk is verleend, momenteel niet eenvoudig is vast te stellen, aldus ZN. Op factuur staat vaak maar weinig informatie. Ook zijn details over de behandeling moeilijk te achterhalen vanwege het beroepsgeheim van artsen. Als voorbeeld noemt ZN rekeningen afkomstig uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz). “Daar staat de naam van de behandelaar op, het aantal minuten dat een behandeling geduurd heeft en een bedrag”, aldus een woordvoerder. “Daar moet je het als verzekeraar dan mee doen''.

Maatregelen

De zorgverzekeraars willen dat een aantal maatregelen wordt getroffen om de controle te versterken. Zo moet er meer informatie over de verleende zorg op de declaratie komen. " Ook zou er een strenger toelatingsbeleid moeten komen voor zorgverleners. Voorts willen zorgverzekeraars bekijken hoe verzekerden kunnen bijdragen aan het controleren van hun zorgrekening. (ANP/Skipr)

10 Reacties

om een reactie achter te laten

G K MItrasing

23 mei 2013

1 miljard afwijzen, maar nu nog antwoord op de volgende vraag.
Wat is het bedrag dat ziekenhuizen hierna opnieuw aan declaraties indienden bij de zorgverzekeraars voor de verrichte zorg die onder dat miljard vielen?
Viel dat nog hoger uit, lager?

Stand Happert

23 mei 2013

1 Miljard! Sja dat is niet zo moeilijk.

Of je wijst sowieso alles per definitie af aan declaraties in de wetenschap dat de burger geen tijd en zin heeft in een zinloze strijd tegen machtige verzekeraars en dus eieren voor z'n geld kiest en zijn verlies neemt. Bam 500 miljoen in de pocket van de zorgverzekeraars.

Aansluitend doe je vooral je controles door slimme software, waardoor je ook nog eens een boel over de balk kunt teruggooien naar de zorgverleners en instellingen op basis van systeemfoutjes. Bam weer 300 miljoen verdiend.

Vervolgens spreek je gewoon collectief als zorgverzekeraars af om een instelling niet meer te betalen, in het geval van EuroPsyche, bam 30 miljoen in de pocket voor de zorgverzekeraar.

En zo sprokkel je die miljard wel bij elkaar. Goed voor de winsten van de zorgverzekeraars. Wat was het ook weer 3 miljard geloof ik?

En dan daarmee gaan zitten pochen naar de NZA? Zie eens hoe goed we zijn als zorgverzekeraar? We doen ons dingetje toch gewoon goed?

Bart Bruijn, huisarts, Streefkerk

23 mei 2013

Hoog in de hall of frame, deze fraudeblurp. Ze hebben hun bliksemafleider weer gevonden, de verziekeraars.

Waar in de zorg wordt nog meer anderhalf miljard winst gemaakt?

De kop zou iets anders moeten luiden: Verziekeraars betalen een miljard van de declaraties van zorgverleners niet uit, waarvan zeer aanzienlijk percentage onterecht.

Omdat zorgverleners zorg verlenen, hebben ze niet de mogelijkheid of de middelen dit te controleren of de volkomen ondoorzichtige 'afrekeningen' van de verziekeraars te weerleggen.

Wanneer is de Tweede Kamer hier eens 'verbijsterd' over.

De claims van de verziekeraars, (Rouvoet staat wel heel ver van zijn vorige leven af) vliegen ons om de oren en de bedragen worden hoe langer hoe ongeloofwaardiger. Maar ik ben toch niet de enige die het opvalt, dat er maar helemaal niets materialiseert. Ook niet van die vier miljard van de Telegraaf van vorige week of van de anderhalf miljard van Schippers, die, toen hij op papier moest worden gezet, verdwenen was.

DSW ziet ook overal fraude, maar voor de rechter blijft er niets van over. Ze vinden dat schandalig. Ik vind dat een beschuldiging aan de rechterlijke macht, die alle perken te buiten gaat. De rechter heeft gesproken, HOUD JE KOP, DUS of ga in beroep. Je heb ongelijk.

Bewijzen, bewijzen, bewijzen.

Kom maar op. Tot nu toe zijn het de verziekeraars die de woekerwinsten maken en die aan alle kanten over elkaar heenbuitelen om te liegen.

Bewijzen, bewijzen, bewijzen.

Alberts

23 mei 2013

"Als voorbeeld noemt ZN rekeningen afkomstig uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz). “Daar staat de naam van de behandelaar op, het aantal minuten dat een behandeling geduurd heeft en een bedrag”, aldus een woordvoerder. “Daar moet je het als verzekeraar dan mee doen''."

Ja en daar moet de GGZ het ook mee doen. Ingewikkelde problematiek, 1600 minuten, zelfde tarief als een voorbeeldige patiënt die zich aan de afspraken houdt in 800 minuten. Verzekeraars die enkel inkopen op prijs in plaats van kwaliteit waar men de mond vol van heeft; zonder onderbouwing je budget halveren waardoor wachtlijsten per verzekeraar ontstaan.
En dan het wantrouwen dat je als behandelaar over je heen krijgt. Patiënten die na anderhalf gesprek verontwaardigd opbellen dat het 250 euro kost en denken dat je de boel flest. Declaraties die afgekeurd worden als je één cent te weinig declareert door afrondingsfouten nota bene in het systeem.
Maar het grote punt is: noch de verzekeraars noch de zorgverleners hebben dit systeem bedacht en zeker de zorgverleners stonden er van meet af aan al niet achter vanwege de enorme administratie die ermee gemoeid zou zijn, de fouten die daar in kunnen gaan zitten en de tijd en geld dat dat zou gaan kosten. De politiek komt er nu langzaam aan ook achter en plots zijn de zorgaanbieders de grote fraudeurs en de verzekeraars de lakse controleurs. Van Boxtel die na 8 jaar stelt dat het 'ondoorzichtig is'. Het is toch moeilijk als mens om dat circus serieus te blijven nemen hoor!

Henk Kik

23 mei 2013

Het afwijzen van declaraties gebeurt volledig geautomatiseerd. Zo komt het met regelmaat voor dat:
- mijn software (Medicore) een declaratie van mij controleert en valideert;
- VECOZO het EDP EI-declaratiebestand goedkeurt;
- CZ het bedrag afkeurt op 1 (!) cent.

Ik krijg dan van CZ het volgende retourbericht via VECOZO:

Ingediend bedrag: 118,62 afgewezen.
Toegewezen bedrag: 118,61
Reden: "Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken".
Dus ik heb "gefraudeerd" met 1 cent.

Snapt u het nog? Alles is IT maar IT is niet alles.

Anoniem

23 mei 2013Zorgverleners hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met een flinke regeldruk, met investeringen als gevolg. Met een toename van de kosten als gevolg. Ze hebben te maken met een systeem waarbij het risico volledige wordt afgewend op de zorgverlener. En de macht wat er wordt betaald bij de zorgverzekeraar ligt.

Naast zoveel terecht afgewezen declaraties, is er ook een heel groot bedrag dat onterecht wordt afgewezen. En het risico hiervan ligt helemaal bij de zorgverlener.

De zorgverzekeraars hebben veel macht. Marktwerking is een illusie. Als zorgverlener is een contract stikken of slikken. Daarmee wordt zowel de inhoud van de zorg, wat er voor de zorg betaald wordt en aan wie allemaal in handen van de zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars maken 6 miljard winst. Het systeem is niet transparant en dan is de aanname dat de zorgverlener fraudeert?

Opvallend.


Bos ( Groen Links )

23 mei 2013

Men wilde toch zo graag marktwerking? Waarbij de ene specialist de ander de tent uitvocht? Op de meest weerzinwekkende bedrieglijke wijze ?

Toen kwam Prof. Winter met beschuldigingen in de media naar allerlei collegaas. Hij was de redder van Zuiderzee ten koste van zijn eigen collegae.

Hij ging ons in de media voorstellen als oplichters en zakken vullers. Terwijl hij zelf in het klein mensen bedroog en bedreigde met 'ik maak je kapot'.

En gefinacierd werd door de ING vriendjes en zodoende de hele medische wereld voor schut zette?
Tja, dat dan verzekeraars in grijpen is geen wonder. Dat daarbij de verkeerden die wel integer handelde stierven zal Prof. Winter een zorg zijn.

Als hij maar de grootste wordt! Matennaaier. Heel plat uitgedrukt maar van toepassing op een zorgondernemer die over lijken gaat en daarbij niet schroomt te liegen tegen de minster van VWS: geef mij een academisch ziekenhuis en ik haal er 100 miljoen uit'.

Van je collegae moet je het maar hebben, echt weer een Jodenstreek Winter, je moet je ogen uit je kop schamen hoe jij het klinaat heb geschapen dat niemand de ander nog vertrouwd: ' ik weet hoe het werkt, ik ben zelf specialist'!

Tijd voor een parlementaire enquete wat de SP wil. De zorg is volkomen het spoor bijster door specialisten als Loek Winter die ook nog op een congres zeggen: 'de marges zijn ruim, we kunnen allemaal heel veel geld verdienen'.

Kabinet ( PvdA) grijp in! VVD je dagen zijn geteld, niet langer willen de buirgers opdraaien voor het bedrog van de zakkenvullers, zorgondernemers, die hun collegae in de media voorstellen als onbekwaam en zakkenvullers waardoor de zorgverzekeraars nu volkomen ten onrechte de zeggenschap hebben verkregen.

Frank

24 mei 2013

Het zou inderdaad wel volledig zijn om aan te geven wat het totale afgewezen bedrag is na opnieuw indienen van de (gecorrigeerde) facturen. Een factuur wordt geautomatiseerd afgewezen om verschillende redenen, waaronder ook het ontbrekende gegevens of bij onduidelijkheden over de exacte omstandigheden en zoals hierboven verschillen in tarieven. Verzekeraars worden onder druk gezet om steeds scherper te controleren (onder andere door de NZa en de DNB) en zullen dit steeds scherper gaan doen, Dit lijkt mij goed, maar het gaat vooralsnog in enkele gevallen ook om onterechte afwijzingen en er zullen inderdaad dan ook instrumenten gegeven moeten worden om dit te kunnen doen. De eerste initiatieven hiertoe zijn al ingezet. Het medisch geheim staat dan wel onder druk lijkt mij en hier zal scherp op gelet moeten worden.
Het bedrag van 1 miljard zegt mij nu nog niet zoveel.

Anoniem

26 mei 2013

Weer een mooi voorbeeld van de mediamacht van de zorgverzekeraars. Ook Skipr- gesponsord door deze private partijen - neemt klakkeloos berichten over, en plaatst daar een mooie kop boven. Voor kritisch commentaar is blijkbaar geen ruimte. Onwaarschijnlijk dat dit zo kan. Maar blijkbaar is de journalistieke moraal ingeruild voor zuiver commerciële belangen. Krijgt u geen nieuws meer van de mensen van ZN, geachte hoofdredacteur? Of wordt gedreigd met intrekken van advertentie- of sponsorbudget? Nu nog kijken of dit bericht niet zal worden verwijderd omdat het in strijd is met de regels. Of in strijd met de belangen van Skipr?

Anoniem

27 mei 2013

Anoniem 9: Decennia is de journalistieke moraal van de zorgaanbieders al ingeruild voor commerciele belangen.

Een dikke pluim voor de verzekeraars die aan het licht hebben gebracht waar artsen de boel bewust besodemieteren voor hun eigen gewin!

Nog een klein puntje van kritiek: er zijn konstrukties mogeljk in prive klinieken t.a.v. de betalingen waarbij het achteraf vrijwel ondoenlijk is het declaratiebedrag te kontroleren namelijk als specialist A verbonden is aan een regulier ziekenhuis maar de feitelijke operatie verricht in kliniek B die weer eigendom is van gedeeltelijk een private en een publiek rechterlijke ondernemening. Daar valt nog zeer veel geld terug te vorderen verzekeraars!

Go on with the good job!

Top