ACTUEEL

Bestuurder draait altijd op voor fusiemaatschap

Bestuurder draait altijd op voor fusiemaatschap

Als maatschappen in het kader van regionalisering afspraken maken die de concurrentie beperken of nadelig uitwerken voor patiënten en verzekeraars, dan zijn de raden van bestuur hier voor verantwoordelijk. Dat stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in reactie op de sterke groei van het aantal regio- of megamaatschappen.

“Een maatschap waarin medisch specialisten van verschillende ziekenhuizen zijn verenigd  beschouwen we als een samenwerking tussen de betrokken ziekenhuizen”, aldus ACM-bestuursvoorzitter Chris Fonteijn. "Dat betekent dat afspraken binnen zo’n maatschap die de concurrentie beperken worden beschouwd als een kartelafspraak tussen ziekenhuizen."

NZa

De vaststelling dat maatschappen en ziekenhuizen als één geheel moeten worden beschouwd,  wordt gedeeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook de NZa heeft bevoegdheden om bij regiomaatschappen op te treden. De ACM en NZa treden, als dat nodig blijkt, aanvullend aan elkaar en in onderling overleg op.

Onwenselijk

De vorming van ziekenhuis overschrijdende maatschappen heeft de afgelopen tijd een hoge vlucht genomen. Skipr berichtte in april op basis van nog niet openbare informatie van de NZa dat ruim zeven van de tien ziekenhuizen inmiddels te maken hebben met regiomaatschappen. Het kabinet acht deze ontwikkeling onwenselijk, omdat individuele raden van bestuur nauwelijks nog greep hebben op zulke regiomaatschappen. Ook zouden ze de onderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars kunnen bemoeilijken, zo denkt het kabinet.

Bestuurders

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zegt steeds vaker vragen te krijgen over  regiomaatschappen. Met de richtlijn wil de ACM duidelijkheid geven over wie verantwoordelijk is voor de afspraken die in het kader van de regionalisering gemaakt worden. Aangezien medisch specialisten en het ziekenhuis deel uitmaken van hetzelfde geheel zijn bestuurders te allen tijde verantwoordelijk, aldus de ACM.

Stilte

“Directies van ziekenhuizen moeten dus goed weten wat er in dergelijke maatschappen op het punt van onderlinge samenwerking gebeurt omdat zij daar zelf verantwoordelijk voor zijn”, aldus de ACM. Dit kan een lastige opgave zijn omdat de vorming van regiomaatschappen zeker in een vroegtijdig stadium niet zelden in stilte gebeurt. Uit de uitleg van de ACM blijkt dat bestuurders hoe dan ook verantwoordelijk zijn.

Lees ook 'Regiomaatschap luidt stille revolutie in' in Skipr-magazine april 2013

 

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

6 juni 2013

Wat een onmogenlijk standpunt wordt hier ingenomen. Natuurlijk worden er afspraken gemaakt die de concurrentie beperken. Dat geldt voor een groot deel van de samenwerkingsafspraken die in de meeste gevallen helemaal niet als doel hadden om de concurrentie te beperken. Dit is een complete idioterie van een volkomen wereldvreemd instituut.

knaven

6 juni 2013

ter info voor maandag

sloot

6 juni 2013

Geheel met heer danwel dame ""anoniem"" eens
Als ""arme"" bestuurder kun je er ook nog weinig aan doen.....lees nog even de governance code
Zou ACM weten wat zich allemaal afspeelt in een ziekenhuis.
De vraag stellen is ook de vraag beantwoorden naar men zegt

Als zh bestuurder ben je wel integraal verantwoordelijk aldus ACM....life is hard life is bitter.

Anoniem

7 juni 2013

Wat een onmogelijk standpunt. Hoe denkt de ACM dan bijvoorbeeld over specialisten cq maatschappen die in privé klinieken werken en in ziekenhuizen. Zijn de privé kliniek en het ziekenhuis dan ook één ? En stel dat het om 1 maatschap gaat van de ruim 20 in een ziekenhuis. Zijn om die reden dan de 2 ziekenhuizen één ?

R.J. Vos

7 juni 2013

Dit standpunt is een mooi voorbeeld van de wanhoop die er kennelijk bij bestuurders is over de omvang van hun verantwoordelijkheden. Want de WMG stelt de bestuurders inderdaad volledig aansprakelijk. En dat wordt nog spannender, als de exploitatie van hun ziekenhuis vanaf 2015 volledig uit de verrichtingen in hun ziekenhuis moet worden gefinancierd.
Mijn advies aan die bestuurders: ga eens goed nadenken over hoe u dat wil gaan realiseren. Met goed overleg tussen u en de medische specialisten of (opnieuw) min of meer over de hoofden van de medische specialisten heen ?

Anoniem

7 juni 2013

het gaat voor de zoveelste keer weer niet waar het over zou moeten gaan. Zijn dit soort instituten wereldvreemd?
En dat laten we allemaal gebeuren?
Wanneer houdt deze virtuele wereld op te bestaan?

Dirkse

9 juni 2013

Dit bewijst de noodzaak om eens echt stappen te zetten om het aantal instituties dat zich met de zorg bemoeit, drastisch in te krimpen. Scheelt veel irritatie en afleiding van belangrijker processen en bespaart bovendien veel geld.

Anoniem

9 juni 2013

Wat een (polder)wereld. Laten we het eens van de andere kant bekijken, namelijk van die van de burger. En die zegt simpelweg: Waarom niet eindelijk dat maatschappengedoe afgeschaft? Medici in loondienst. Hoppekee. Scheelt een hoop onnozel gedoe: medici die menen verstand te hebben van geld, dat is een contradixie in termino. Gewoon mensen gezond maken tegen een vast loon en geen gekanker over prijsafspraken meer. Werken als ieder ander. Ik heb genoeg van die geldwolven die de productie opkloppen om maar zoveel mogelijk geld te vangen, en vervolgens de maatschappij op te zadelen met hoge verzekeringspremies omdat behandelingen worden uitgevoerd die niet nodig zijn of te duur zijn. Miljarendenbezuinigingen zou dit opleveren.

Top