ACTUEEL

Ziekenhuizen moeten sterftecijfers publiceren

Alle ziekenhuizen moeten de sterftecijfers openbaar gaan maken. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) meldt de Tweede Kamer dinsdag dat zij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat vragen om hier regels voor te maken.

De meeste ziekenhuizen maken hun sterftecijfers sinds enige jaren openbaar, maar Schippers vindt het nu tijd dat alle ziekenhuizen dit gaan doen. "De kwaliteit van de geleverde zorg moet transparant zijn voor de patiënt. Het is niet meer acceptabel dat ziekenhuizen niet open zijn over hun cijfers", aldus Schippers. De bewindsvrouw zet in haar brief aan de Kamer uiteen hoe zij de patiëntveiligheid verder wil verbeteren. In mei kondigde zij al aan naar mogelijkheden te zoeken om ziekenhuizen te verplichten tot het publiceren van sterftecijfers. Schippers vindt het “onacceptabel” dat zo'n 25 ziekenhuizen niets publiceren vanwege een onvolledige registratie.

Optreden

Schippers heeft dinsdag aangegeven dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat optreden tegen ziekenhuizen die aan het einde van dit jaar nog geen erkend veiligheidsmanagementsysteem hebben. De minister financierde afgelopen jaren de aanschaf van dit programma waarmee ziekenhuizen continu risico's signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, dat beoordelen en aanpassen. Momenteel hebben 81 van de 93 ziekenhuizen het systeem.

IGZ

Eerder kondigde de bewindsvrouw al aan dat de IGZ vaker onaangekondigd inspecties gaat doen en dat er een zorgloket komt, waar mensen met een klacht wegwijs worden gemaakt. Ook komt er een geschilleninstantie die bindende uitspraken kan doen in conflicten tussen patiënten en degenen die zorg verlenen. (ANP / Skipr)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Menno

11 juni 2013

Heel goed Mw. Schippers. En gaan we gelijk ook maar falende specialisten vervangen door een nieuwe generatie die veel meer kennis en vaardigheden hebben dan de ouwe verzuurde ballen die het alleen maar om de pecunia te doen is?
En wanneer gaan de dames/heren specialisten eindelijk eens in loondienst? En wie dat niet wil? Gelijk hun bevoegdheid afpakken. Er is een schreeuwend tekort aan plaatsen voor bijvoorbeeld werkloze jonge chirurgen en orthopaeden.

Graag een eerlijker beleid voor de nieuwe generatie. Dank u Mw. Schippers.

Van den Berg

12 juni 2013

Het enige wat hiermee wordt bereikt is dat ziekenhuizen strategisch met hun opname- en ontslagbeleid zullen omgaan. Verzoeken van andere ziekenhuizen om een oudere patiënt met multiproblematiek over te nemen, zullen worden geweigerd. En belangrijker: mensen zullen sneller worden overgeplaatst naar een hospice of verpleeghuis. Een niet nader te noemen ziekenhuis in het noorden, dat zichzelf op de borst slaat met de laagste cijfers, werkt op die wijze. Schandalig.

tjark reininga

12 juni 2013

niet schandalig, Van den Berg, wanneer tenminste de kwaliteit van leven en van zorg voor de patiënt maatgevend is. maar uw voorbeeld maakt heel duidelijk dat er geen absolute waarde aan de sterftecijfers van individuele instellingen (zij het ziekenhuizen, zorginstellingen of hospices) als aan de keten geen aandacht besteed wordt.

anderzijds kan van ziekenhuizen niet verwacht worden dat zij het wedervaren van patiënten (blijven) volgen nadat die uit hun instelling ontslagen zijn.

Meihuizen

12 juni 2013

Tell me how you'll measure me and I'll tell you how I behave.

Dennis

12 juni 2013

Dit zou alleen werken als de relatie tussen de HSMR en kwaliteit te leggen is.

Het is echter jammer dat de HSMR een zeer hoge standaarddeviatie kent en statistisch nogal hapert, aangezien het de vraag is of de controlevariabelen van de huidige HSMR wel voor de juiste factoren corrigeren. En uiteraard zoals mijn voorganger al vertelde is het afhankelijk van het ontslagbeleid van het ziekenhuis.

Overigens zal bij elke "kwaliteitsindicator" strategisch gedrag optreden, dus moeten wij als maatschappij niet afvragen of wij niet vertrouwen moeten hebben in de specialist die zijn werk (hopelijk) zeer serieus neemt?

Fortuin

12 juni 2013

Flauwekul onderzoek.

Meneer Stapel is weer actief?

Wedden dat elke eerste-jaars een statistisch verband weet te leggen met de verplichting tot doen van onderzoek bij ministeriele beschikking en een verheugende daling van het aantal sterfgevallen?
Schippers ga toch achter het aanrecht mens.

Van der Rijst

14 juni 2013

Opvallend dat de NZa deze opdracht krijgt. Ik dacht dat er recent een Kwaliteitsinstituut in het leven geroepen was? Met doorzettingsmacht?

Top