Finance

Philips investeert in Chinese gezondheidszorg

Philips gaat via het internationale Project HOPE kennis opdoen over de Chinese gezondheidszorg. De partijen willen de zorg aan chronisch zieken verbeteren en daarmee het gehele Chinese zorgsysteem ontlasten.

Zorg voor chronisch zieken

Philips China en Project HOPE gaan samen werken aan het verbeteren van de zorg aan chronisch zieken. Het gaat om hartaandoeningen, longziekten en hersen-doorbloedingsaandoeningen. Het samenwerkingsverband verbindt Chinese ziekenhuizen met gezondheidscentra in de steden Shanghai, Beijing, Guangzhou en Wuhan met elkaar zodat patiënten in hun eigen omgeving zorg kunnen ontvangen. Het partnerschap is gesloten voor drie jaar waarin de partijen het management van chronische ziekten willen verbeteren en daardoor ook de patiëntenzorg. Dit moet het gehele zorgsysteem van China ontlasten.

Capaciteit vergroten

Philips zorgt voor de financiering en technische ondersteuning en Project HOPE zal een trainingsprogramma ontwikkelen voor zorgverleners. De communicatie en samenwerking tussen zorgverleners moeten geoptimaliseerd worden. Naast educatie voor zorgverleners zal er onder meer aandacht worden besteed aan vaardigheden voor zelfzorg en empowerment van de patiënt. Philips en Project HOPE willen een innovatief model en duurzame infrastructuur voor het management van chronische ziekten ontwikkelen. Zij willen daarbij de capaciteit van de gezondheidscentra om langere tijd chronische patiënten te begeleiden vergroten. Dit met ondersteuning van de ziekenhuizen. Patrick Kung van Philips China geeft aan oplossingen te willen bieden die van nut zijn in de totale zorgcyclus: “Dit project is een verkenning op het gebied van monitoring en nazorg om het herstel van chronisch zieken te verbeteren.”

Project HOPE

Project HOPE probeert wereldwijd duurzame oplossingen te vinden in de gezondheidszorg door educatie te bieden en hulp te verlenen aan probleemgebieden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top