ACTUEEL

CIZ bekort doorlooptijd indicaties

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft vorig jaar ruim 80 procent van de aanvragen voor AWBZ-zorg binnen twee weken afgehandeld. Dat meldt het CIZ in het jaarverslag.

In totaal ging het om 952 duizend aanvragen. Door meer dan acht van de tien vragen binnen twee weken af te handelen, komt het CIZ ruim dertig procent boven de eigen afhandelingsnorm. Die geeft aan dat 54 procent van de aanvragen binnen twee weken behandeld moet zijn. De afspraak om maximaal 6 procent van de aanvragen langer dan zes weken in behandeling te hebben, was met een score van slechts 0,6 procent aanzienlijk lager.

Voortvarend

Het CIZ spreekt van “een voortvarende indicatiestelling”, die ook nog eens met minder medewerkers is gerealiseerd. De 952 duizend aanvragen voor AWBZ-zorg leidden in 329 gevallen tot een klacht. In totaal werden 5661 bezwaarschriften tegen een indicatiebesluit ingediend. Daarnaast werden 644 beroepszaken aangespannen.

Ouderen

Het CIZ kende bij 857 duizend aanvragen zorg toe. De grootste groep cliënten (33 procent) die zorg aanvroeg was tussen 75 en 84 jaar, de kleinste groep (4 procent) 0 tot 17 jaar. De belangrijkste beperking of aandoening waarvoor zorg werd aangevraagd (71 procent) was lichamelijk.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

20 juni 2013

In 10% van de aanvragen werd geen zorg toegekend en in minder dan 1% werd een bezwaarschrift ingediend. Dat is toch een compliment waard, ook omdat van de 850.000 toegekende zorgaanvragen een wezenlijk deel minder zorg bevatte dan werd aangevraagd.

Je zou bijna zeggen dat het CIZ efficient en doelmatig begint te werken net voordat het wordt opgeheven :-)

Top