ACTUEEL

De Jutters en Jeugdformaat fuseren

Ggz-aanbieder De Jutters en jeugdzorginstelling Jeugdformaat gaan vanaf 1 januari 2014 samen verder. Met de fusie willen de twee instellingen een betere aansluiting tussen jeugd-ggz en jeugd- en opvoedhulp in de regio Haaglanden bewerkstelligen.

Door een breed aanbod in één organisatie onder te brengen zullen cliënten niet meer tussen wal en schip vallen zo stellen de fusiepartijen. De zorg en behandeling thuis, op school, in de wijk en op de verschillende locaties, worden beter op elkaar afgestemd. Hierdoor kunnen meer gezinnen thuis hulp krijgen en sneller op eigen kracht verder.

Meerwaarde

Ook biedt de fusie een meerwaarde op bedrijfseconomisch vlak, zo denken de beoogde fusiepartners, waardoor bezuinigingen in de sector de komende jaren beter zijn op te vangen. Jeugdformaat en De Jutters zijn hiermee goed voorbereid op de transitie in de jeugdzorg vanaf 2015, waarbij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar de gemeenten gaat.

Samenwerking

De organisaties werken sinds 2006 al succesvol met elkaar samen. Voorbeelden hiervan zijn het preventieaanbod van Opvoeden in de Buurt in de Centra voor Jeugd en Gezin, de Jeugdformaat Jutters Combinatie (JJC), een gesloten jeugdzorgplus instelling in Den Haag en MTFC, een behandeling voor jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Bestuur

Bij effectuering van de fusie zal de raad van bestuur van de nieuwe organisatie bestaan uit voorzitter Fred Venus en AnnePauline Cohen. Venus is de huidige voorzitter van de raad van bestuur van Jeugdformaat en Cohen is lid van de raad van bestuur van De Jutters.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top