ACTUEEL

Zorgconcept Laurens maakt school in Shanghai

In Shanghai worden de komende jaren tachtigduizend zorgplaatsen gecreƫerd voor dementerende ouderen naar Nederlands voorbeeld. Leidend hierbij is het zorgmodel van de Rotterdamse zorgorganisatie Laurens, zo meldt Trouw.

Dat in een ander werelddeel een heel zorgconcept wordt overgenomen, inclusief huisvesting, type zorg, verpleegkundige opleiding én incontinentiemateriaal, is zeldzaam, zo meldt Trouw. Maar de buitenlandse interesse in ons zorgstelsel is groot. In vergelijkend onderzoek blijkt de kwaliteit van Nederlandse zorg keer op keer hoog. Bovendien is het stelsel met publieke en private instellingen uniek.

Groeimarkt

In Trouw laat VVD-Kamerlid Anne Mulder zich positief uit over deze trend. Mulder zou graag zien dat Nederland een 'netto-exporteur' van zorg wordt. "Zorg is wereldwijd een groeimarkt”, aldus Mulder. “Export van zorg kan dus veel geld opleveren."

Geen winstoogmerk

Toch komt zorgexport vanuit Nederland vooralsnog nauwelijks op gang. Zorginstellingen vrezen voor negatieve publiciteit en willen niet het verwijt krijgen dat ze publiek geld in het buitenland uitgeven aan 'snoepreisjes'. Bovendien hebben de meeste zorginstellingen geen belang bij export, omdat ze geen winstoogmerk hebben.

Kennisuitwisseling

Ook Laurens hield geen euro over aan de export van het zorgconcept naar Shanghai. "Wij hebben nooit bedacht dat we eraan konden verdienen”, zegt directeur Bert van der Lende in Trouw. “Voor ons is het vooral een interessante kennisuitwisseling."

Partnerschap

De contacten tussen Laurens en de Chinese zorgaanbieders werden in 2007 gelegd via het partnerschap tussen beide steden. Sindsdien zijn in China dertigduizend zorgplekken gerealiseerd. Onlangs besloten de Chinezen om het aantal plaatsen met nog eens vijftigduizend uit te breiden.

Handelsmissie

Om de Nederlandse zorgexport een impuls te geven gaat minister Schippers van VWS in september op handelsmissie naar China. Eén van de centrale thema’s tijdens deze reis is ouderenzorg. Daarnaast zijn op verschillende ambassades, waaronder die in Peking en Washington, medewerkers van het ministerie van VWS gestationeerd.

Onder de titel ‘Zorgexport bloeit’ verscheen in het juninummer Skipr magazine een achtergrondverhaal over zorgexport

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

10 juli 2013

En hoe stelt de minister en haar partijgenoot in de Tweede Kamer dat zich voor, zorgexport. Zorginstituties zijn internationaal niet te patenteren en voor buitenlandse patienten is de Nederlandse zorg gemiddeld van kwaliteit, maar wel duur. De liberalen geven hier blijk geen verstand van zaken te hebben.

Top