ACTUEEL

Bestuurders Humanitas DMH stappen naar rechter

Bestuurders José Schiphorst en Ad van Rijen van Humanitas DMH stappen naar de rechter. In een kort geding willen ze hun schorsing aanvechten, die ze medio juli door de raad van toezicht opgelegd kregen.

De raad van toezicht besloot de tweehoofdige raad van bestuur te schorsen omdat de bestuurders te veel zouden leunen op externe adviseurs en interimmers. Hierdoor was volgens de raad van toezicht de geloofwaardigheid van het personeelsbeleid en het streven naar kostenbeheersing binnen de organisatie voor gehandicaptenzorg in het gedrang gekomen.

‘Volstrekt oneens’

In een korte schriftelijke verklaring laten Schiphorst en Van Rijen weten “het volstrekt oneens te zijn” met de schorsing, “zowel voor wat betreft de wijze waarop het besluit is uitgevoerd als de gronden waarop de schorsing berust”.  “Wij hebben de raad van toezicht gevraagd om vrijwillig terug te komen op het besluit, maar daarop heeft de raad van toezicht niet gereageerd”, schrijven de twee. “Om die reden zien wij ons genoodzaakt om nu de rechter om opheffing van de schorsing te vragen.”  

Geen commentaar

Zolang de zaak onder de rechter is, doen de geschorste bestuurders geen verdere uitspraken over de inhoud van de zaak. Ook de ondernemingsraad onthoudt zich vooralsnog van commentaar. Een woordvoerder zegt dat de OR in gesprek is met de raad van toezicht over de gebeurtenissen. Zolang deze gesprekken lopen wil de OR niet naar buiten treden.  

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

30 juli 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 31-07-2013 08:57.

Anoniem

31 juli 2013

De wijze waarop de schorsing is uitgevoerd past niet bij een organisatie die zich humanistisch noemt, onafhankelijk van de gronden waarop de schorsing berust.

Anoniem

16 augustus 2013

Vreemd dat de Raad van Toezicht het argument gebruikt dat het bestuur te veel zou leunen op externe adviseurs en interimmers waardoor de kostenbeheersing in het gedrang zou komen en er nu zelf voor kiest een interim bestuurder aan het roer te zetten met naar een verluidt zorgonwaardig hoge beloning.

Ook is de Raad van Toezicht van mening dat het bestuur meer had moeten putten uit competenties, kennis, ervaring en passie van de eigen medewerkers. Dan zetten ze mevrouw Schiphorst die sinds 1995 het bestuur vormt van Humanitas DMH en meneer van Rijen, vanaf 1996 werkzaam als directeur binnen de organisatie (met andere woorden langdurig het hart van de organisatie vormen en bepalend zijn geweest voor de kernwaarde waar de organisatie voor staat) aan de kant voor een interim bestuurder met geen enkele verbinding met de organisatie of de doelgroep.

Anoniem

9 september 2013

In 1995 waren twee leden die nu in de raad van toezicht van Humanitas DMH zitten ook al betrokken bij schorsing en ontslag van bestuursleden.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/391736/1995/06/24/Twee-keer-twee-wielen-maken-samen-een-auto.dhtml

Top