ACTUEEL

Alliade wil ZuidOostzorg inlijven

Zorggroep Alliade en ZuidOostZorg zijn gesprekken gestart om een overname voor te bereiden, waarbij ZuidOostZorg een nieuwe dochter wordt binnen Zorggroep Alliade. Door samen te gaan, verwachten beide zorgorganisaties beter in staat te zijn in te spelen op alle veranderingen binnen de ouderenzorg.

Het bundelen van krachten maakt het voor de organisaties mogelijk te blijven investeren in specialismen en in de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten waarbij ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. ZuidOostZorg heeft bijvoorbeeld een nieuw anderhalvelijnscentrum dat richt zich op gezond ouder worden en ondersteunt en faciliteert ouderen en hun huisarts. Alliade heeft meer specifieke ervaring met zaken als beeldzorg.

ZuidOostZorg biedt ouderen ondersteuning, zorg en behandeling in de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf zowel in verzorgings- en verpleeghuizen als bij mensen thuis. Zorggroep Alliade biedt naast ouderenzorg onder meer gehandicaptenzorg, gespecialiseerde jeugdzorg en thuiszorg. De ouderenzorg wordt geleverd door Meriant in de regio Heerenveen en Wolvega.

ACM

De plannen moeten nog worden voorgelegd aan de verschillende advies- en medezeggenschapsorganen, waarna na positief advies de intentieverklaring kan worden getekend. Ook moet de overname nog worden gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Als alles soepel verloopt hopen beide organisaties op 1 januari 2014 te fuseren.

De voorgenomen fusie zal geen gevolgen hebben voor de cliënten van beide organisaties. ZuidOostZorg blijft als zelfstandige aanbieder bestaan en wordt een dochterstichting van Zorggroep Alliade.

Tjallingahiem

Het is voor Alliade de tweede overname in een paar maanden tijd. In mei van dit jaar werd bekend dat de zorggroep de Friese zorgorganisatie Tjallingahiem wilde overnemen. De ACM keurde deze plannen op 11 juli 2013 goed.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top