ACTUEEL

Tandartsen stappen uit klankbordgroep Nza

Tandartsen stappen uit klankbordgroep Nza

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) stapt per direct uit de klankbordgroep van het kostenonderzoek mondzorg, dat in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt uitgevoerd. Dit heeft de vereniging laten weten in een brief aan de NZa.

“Maatregelen die worden genomen op basis van dit onderzoek in de huidige opzet, zullen de kwaliteit van de mondzorg in Nederland onherstelbare schade toebrengen”, zegt Voorzitter van de ANT, Jan Willem Vaartjes. Uiteindelijk is vooral de patiënt de dupe, betoogt hij. “We hebben talloze keren en in een open brief bij de NZa onze zorgen geuit over de opzet en gevolgen van het kostenonderzoek. Alle argumenten worden echter in de wind geslagen.”

Kostenonderzoek Nza

Met het kostenonderzoek wil de NZa de tarieven voor de mondzorg in 2014 onderbouwen of herijken. Volgens de ANT is het kostenonderzoek in de huidige opzet hiervoor niet geschikt. De ANT uit bezwaren met betrekking tot validiteit. Het onderzoek zou te beperkt zijn. Bovendien wordt volgens de ANT geen rekening gehouden met de snel groeiende diversiteit en complexiteit in het veld van de mondzorg. “Dat gaat onherroepelijk leiden tot verkeerde inzichten en slecht onderbouwde, lees verkeerde, conclusies en beleidsmaatregelen. Door het middelen van gemiddelden brengen eventuele maatregelen op basis van het kostenonderzoek de Nederlandse mondzorg van wereldtop naar grauwe middelmaat in de toekomst. Wie wil er een zes als je een acht kunt krijgen?”, stelt Vaartjes.

De ANT voorziet dat een deel van de kleinere mondzorgpraktijken zal op termijn moeten sluiten en dat niet langer alle behandelingen kunnen worden aangeboden in Nederland. “Toekomstig beleid op basis van dit onderzoek zal de kwaliteit en toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland ondermijnen en is daarom in strijd met waar de ANT voor staat: goede mondzorg en kwaliteit in en rond de tandartspraktijk”, aldus Vaartjes.

Toekomstvisie 

"Na het invoeren en weer afschaffen van de vrije tarieven is het veel te kort dag om een visie te implementeren. Wij vrezen voor overhaaste maatregelen en beslissingen. De sector heeft behoefte aan rust om samen de toekomst van de mondzorg te bepalen"zegt Vaartjes. De ANT heeft hierover minister Schippers van VWS benaderd. De ANT bepleit bij VWS om eventuele maatregelen rond het kostenonderzoek op te schorten en gezamenlijk met de sector “een goed onderbouwde toekomstgerichte visie te ontwikkelen, met belangrijke thema s als taakherschikking, preventie, jeugdtandzorg en kwaliteit. Inclusief gedegen onderbouwingen van de kosten (gebaseerd op een valide onderzoek); een budget (in relatie tot de basisverzekering) dat doelmatig en beheersbaar is en een tariefsysteem (gereguleerd of vrij) dat zowel recht doet aan de keuzevrijheid van de consument als ook aan de inspanningen en verantwoordelijkheid van alle professionele mondzorgverleners in Nederland”.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

3 september 2013

meer dan terecht dat Vaartjes en zijn collega's eruit stappen. Wat let ze om naar Brussel te gaan?
Dat de NZa ondeugdelijk onderzoek doet is alom bekend, ook bij de rechter haalden ze bakzeil.

Vaartjes

3 september 2013

Voor elke zorgverlener is het goed om te volgen hoe een dergelijk onderzoek in elkaar gestoken wordt. Transparantie en herijken zijn de mooie woorden, maar naar het echte inkomen van de gemiddelde tandarts wordt maar niet gekeken.

Zolang het maar voldoet aan het feit dat de tarieven niet onder de kostprijs dalen dan is het juridisch waterdicht en wordt beleid wetenschappelijk en legaal genoemd. Een visieloze mechanica die niks zegt over de keuzevrijheid van de patient en er vanuit gaat dat goedkoop beter is.

Lees ook de reactie van de NZa op onze eerdere brief om te proeven hoe het in een 'klankbordgroep' er aan toe gaat. http://files.tandarts.nl/pdf/reactie_nza_op_ant.pdf

A.s 6 september een debat over het kostenonderzoek: http://www.tandartsarnhem.com/Debat.aspx

Bakker

4 september 2013

Natuurlijk vinden tandartsen dit niet prettig! ik heb de laatste twee bezoeken geen tandarts gezien maar een mondconsulent, heb daar geen probleem mee maar dan wil ik ook een tarief betalen voor een mondconsulent maar ik krijg ik een tandarts rekening....!!!! Hoe zo transparant...

Vaartjes

4 september 2013

Dit laatste is precies het gevolg van sturing van het aanbod van mondzorg via de tarieven, waar wij ernstige bezwaren tegen hebben.

De NZa stelt de verrichting centraal en niet de behandelaar, waardoor maar 1 tarief wordt vastgesteld. Het transparantie probleem ligt niet bij de tandarts, maar bij alle tarief 'hervormingen' (gelijk aan DBC, DOT)

Indien een 'mondzorgconsulent' blijkbaar u kan behandelen dan zal door kostenonderzoeken het tarief dalen tot dit alleen maar door een 'mondzorgconsulent' gedaan kan worden.

Juist vragen wij om een visie: wat kan wel of niet uitbesteed worden zonder in te boeten aan kwaliteit.

Daarnaast zou een consument altijd zelf mogen bepalen of hij/zij van haar eigen geld graag de dienst van de tandarts zou willen afnemen. Deze vrijheid heeft een consument overal ter wereld, behalve in Nederland.

Sherlock

4 september 2013

ANT bestuur heeft deels ook eigen zwaarwegende belangen! Transparantie is dan ver te zoeken wanneer het om eigen zaken gaat. Techniekkosten opplussen met werk uit het verre Oosten, klanten laten betalen door een opslag op techniekkosten omdat een laboratorium een deel van een praktijk heeft betaald. Is dat transparant dan? Bang voor de Fiod en NZa misschien?

Consument

4 september 2013

Transparantie mooi. Herijking prima. Wie betaalt de kosten van de Associatie (a-socialen) en de Autoriteit (autoritair)? Precies, je raadt het al. Juist dit eindeloos geneuzel bezorgt iedereen in de zorg (en met name goed-verdienende professionals) een slechte naam.

Top