ACTUEEL

Begrijpelijke zorgnota stap dichterbij

Minister Edith Schippers (VWS) heeft met de zorgverzekeraars nadere afspraken gemaakt over duidelijke zorgnota’s. Zo is Schippers overeengekomen dat alle zorgverzekeraars volgend jaar specifieke informatie op de rekening vermelden over ondermeer het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder en de kosten.

Vanaf 1 juni 2014 worden zorgverleners ook verplicht om aan de zorgverzekeraar op te geven welke zorgactiviteiten ze precies hebben uitgevoerd, zo schrijft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Dit betekent dat ook deze gegevens vanaf eind 2014 op de zorgnota terug te vinden zijn. Dit alles moet er toe leiden dat verzekerden kritisch meekijken. Dit moet zowel het  kostenbewustzijn van burgers verhogen en fraude tegen gaan.

Zorgverzekeraar De Friesland bedient de minister op haar wenken en gaat op 1 november officieel van start met een proef waarbij klanten zelf hun zorgnota gaan controleren. Uit recent onderzoek blijkt volgens de Friesland dat meer dan acht van de tien Nederlanders (82 procent) de door zorgaanbieders ingediende nota’s willen controleren op juistheid en prijs.

DBC-wartaal

Patiëntenfederatie NPCF onderschrijft het belang van een actievere rol van de burger, maar signaleert dat het kostenoverzicht van declaraties die een dokter of tandarts rekent, nog steeds onduidelijk is. Voor veel mensen is er aan dit overzicht van de zorgverzekeraar geen touw vast te knopen. Met name de DBC-codering is voor veel verzekerden wartaal.  

Om verzekerden tegemoet te komen krijgen de honderd deelnemers aan de pilot van De Friesland de declaraties via een speciaal ontwikkelde webapplicatie op een laagdrempelige en herkenbare wijze aangeboden. De klant wordt gevraagd om na controle van alle informatie de declaratie goed of af te keuren. De Friesland verwacht  dat de pilot zal bijdragen aan een hoger kennisniveau, meer kostenbewustzijn en transparantie.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

25 oktober 2013

Helemaal ok dat hiermee wordt begonnen. Echter het is zinvoller dat de minister ook van de ziekenhuizen, zoals ook in de eerste lijn gebruikelijk is, eist dat zij maandelijks declareren. Voor de economisch en financiele gezondheid van de ziekenhuizen als bedrijf in de markt veel beter. Maar ook voor de parient die nu na twee jaar nog geconfronteerd wordt met ziekenhuis rekeningen. Dit omdat het ziekenhuis tot drie jaar na datum de behandeling mag declareren van het ministerie. Menige onderneming zou bij dit soort praktijken al lang failliet zijn. En de transparantie wordt zo voor de patient zeker niet duidelijker.

bas leerink

25 oktober 2013

@anoniem.
Ziekenhuizen declareren allang maandelijks. alleen kunnen zorgproducten niet maandelijks worden afgesloten. daardoor kan het inderdaad soms een jaar duren na het eerste ziekenhuiscontact voor het ziekenhuis mag declareren. Daarna is het aan de zorgverzekeraar om deze declaratie te behandelen en het eigen risico in rekening te brengen.
Het zou een verbetering zijn als ziekenhuizen in ieder geval ieder jaar op 31 december, alle nog openstaande zorgproducten kunnen declareren. En deze in het nieuwe jaar zonodig opnieuw openen.

Top