ACTUEEL

Keurmerkinstituut niet bang voor concurrentie

Keurmerkinstituut niet bang voor concurrentie

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) is niet bang voor de concurrentie van de Amerikaanse uitdager Joint Commission (JCI). Dat zei Cees van Dun, directeur van het NIAZ, woensdag tijdens een symposium van het Radboudumc.

NIAZ is momenteel marktleider als het gaat om het aantal geaccrediteerde ziekenhuizen. Toch koos een aantal instellingen de afgelopen jaren voor JCI, waaronder UMC Utrecht, AMC en Isala Klinieken. Volgens vice-president Paul vanOstenberg van JCI werken nog een aantal Nederlandse instellingen toe naar een accreditatie door zijn bedrijf. Vanwege de 'fire walls' tussen advies- en accreditatie-afdeling weet hij echter niet welke dat zijn.

Wereldspeler

Tijdens het symposium Zicht en toezicht op Zorg ontmoetten beide bestuurders elkaar om de zaal te overtuigen van de eigen diensten. JCI presenteert zich nadrukkelijk als wereldspeler, dat een kleine zeshonderd instellingen heeft geaccrediteerd in 56 landen. De processen van JCI en NIAZ zijn op punten afwijkend, met name waar het de interne audits betreft.

Imagoprobleem

NIAZ weet dat het met imagoproblemen kamt. Jarenlang gold de accreditatiesystematiek als bureaucratisch. Daarin komt verandering nu NIAZ heeft gekozen voor Qmentum, zegt Van Dun. Qmentum is het programma van de Canadese tegenhanger. In België wordt dat nieuwe progamma momenteel al uitgevoerd. In Nederland begint NIAZ daar in 2014 mee, zegt Van Dun. “We hebben onze ziekenhuizen gevraagd of ze met Qmentum willen beginnen en de meerderheid is positief.” Instellingen die liever nog op de oude voet verder willen, kunnen dat de komende vier jaar doen.

Concurrentie

Hoewel volgens VanOstenberg een aantal ziekenhuis nu een JCI-accreditatie in voorbereiding heeft, zegt Van Dun nog niet zo veel te merken van concurrentie. “We moeten nog kijken of we last krijgen van JCI,” zegt hij tijdens een pauze. “JCI doet wel stoer, en ze zijn ook vijf keer zo groot als wij. Maar als ze zeshonderd ziekenhuizen accrediteren in krap zestig landen, dan hebben ze tien ziekenhuizen per land. Ik weet niet of je dan met recht kunt zeggen dat je een wereldspeler bent.”

Ingedut

Van Dun baalt echter wel van de situatie. “NIAZ heeft dit over zichzelf afgeroepen. We waren de afgelopen jaren ingedut. Ik had liever gezien dat we drie jaar geleden al waren overgegaan op het nieuwe accreditatiesysteem Qmentum.” (Daan Marselis)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

HuibHezemans.nl quality projects, process quality

14 november 2013

'fire walls' tussen advies- en accreditatie-afdeling. Dat klinkt correct, maar op de een of andere manier ook ongeloofwaardig. Bij accountants heeft het niet geholpen in ieder geval.
Lekker belangrijk overigens, dat imago en 'wie is de grootste'.
Is er dan niets gezegd op dat symposium over ontwikkelingen van de verschillende q-systemen, bijvoorbeeld hoe ze meer preventief veiligheid kunnen gaan borgen en prospectief kwaliteit verhogen in plaats van retrospectief zorgprofessionals bezighouden met verantwoording afleggen?

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

14 november 2013

Als het gaat om sec zorgresultaten verbaast het me dat zorginstellingen nog zo veel tijd, geld en energie besteden aan dit soort keurmerken. De toekomst heet Uitkomstfinanciering (beter 'Pay 4 Performance' genoemd), waarin het hebben van zo'n keurmerk weinig of niets méér oplevert. Goede zorgresultaten, gemeten met eindpuntmeting, daarentegen des te meer. En dat moet uiterlijk 2020 gerealiseerd zijn; zie http://www.gezondezorg.org/p4p.

Er zijn zaken die niet of moeilijk uit de bijbehorende performance-assessments (PA's) naar voren komen, of waarbij het onverantwoord zou zijn om te wachten op de uitkomst van (nieuwe) PA's. Maar die vallen, zouden in ieder geval moeten vallen, onder de IGz-audits.

Ik voorzie voor de middellange termijn dus nog maar twee 'keurmerken' in de zorg die er werkelijk toe doen: die van het Kwaliteitsinstituut (door de politiek belast met het tijdig realiseren van P4P) en die van de IGz. Zie http://www.gezondezorg.org/performance-assessment.

Frank Conijn

14 november 2013

Uit welingelichte kringen heb ik vernomen dat 'keurmerk' onzijdig is.... Er had dus in de laatste alinea twee maal 'dat' moeten staan. (Het klopt weer wel als het laatste 'die' er niet had gestaan, wat er later tussengekomen is.)

Top