ACTUEEL

Marente zet bestuursvoorzitter op non-actief

Marente zet bestuursvoorzitter op non-actief

Zorgorganisatie Marente kampt met een bestuurscrisis. De raad van toezicht van de organisatie heeft bestuursvoorzitter Erna van der Pers per 30 oktober 2013 op non actief gezet. Het voornemen is om te komen tot ontbinding van haar arbeidscontract. De beslissing van de raad van toezicht is unaniem, zo valt te lezen in een interne brief van de raad van toezicht aan het personeel van Marente die in handen is van Skipr.

Als reden voor het besluit en het aanstaande ontslag van Van der Pers voert de raad van toezicht aan dat Van der Pers niet de geschikte bestuursvoorzitter is voor Marente om aanpassingen door te voeren in de organisatie die nodig zijn vanwege de sterk veranderende markt voor ouderenzorg. Dit als gevolg van overheidsmaatregelen. "De afgelopen maanden hebben wij diverse gesprekken gevoerd met Erna van der Pers over de wijze waarop zij uitvoering gaf aan haar rol en taak als voorzitter raad van bestuur. Uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat in het belang van Marente er geen andere keuze was", aldus de raad van bestuur.

Gesprekken gaande

In een reactie aan Skipr stelt voorzitter raad van toezicht van Marente Anke Meijs dat er inderdaad gesprekken gaande zijn met Van der Pers, maar ook dat er nog niets is afgerond. Toch lijkt de keuze om te breken gemaakt, gezien de boodschap in de brief. Inhoudelijk wil Meijs niet reageren: "De afspraak tussen mevrouw Van der Pers en de raad van toezicht is dat wij hangende de gesprekken hierover geen mededelingen doen. Zodra er definitieve afspraken zijn, zullen wij in overleg met mevrouw Van der Pers bekijken wat wij naar buiten brengen."

Boswerger

Marente wordt nu geleid door interim-bestuurder Bernard Arnold. Arnold is per 1 mei 2013 werkzaam als bestuurder bij Marente. Lid raad van bestuur van Marente Rik Boswerger heeft, naar nu blijkt, per 8 april 2013 de organisatie verlaten. De reden hiervoor is onbekend. Meijs: "Ik kan niet ontkennen dat de heer Boswerger niet langer bij Marente werkzaam is. Dit dossier is voor ons gesloten en de afspraak is dat wij hier geen mededeling over doen." Boswerger was sinds 1 maart 2011 werkzaam voor Marente.

Rust in de tent

Het gedwongen vertrek van Van der Pers is opvallend. Zij werd in augustus 2010 juist als bestuurder binnengehaald bij de zorgorganisatie, destijds nog WWZ-Mariënstate-Valent geheten, om weer rust in de tent te brengen. De fusie tussen de drie organisaties waaruit WWZ-Mariënstate-Valent ontstond had ook al had geleid tot een bestuurscrisis waarbij de voltallige raad van bestuur uiteindelijk het veld moest ruimen. Deze crisis werd bekend onder de naam Mini-Meavita. Van der Pers kwam in 2010 over van Zorgbalans dat, net als WWZ-Mariënstate-Valent, een roerige periode achter de rug had. Bij haar aantreden had Van der Pers geen steun van de cliëntenraad van WWZ-Mariënstate-Valent.

Bekijk de reconstructie van de fusieperikelen uit Skipr magazine

23 Reacties

om een reactie achter te laten

Semp

22 november 2013

Mw.Anke Meijs? Is dat niet de voormalig voorzitter van de RvB van de organisatie Charim, die zij in februari van dit jaar achterliet met een miljoenen schuld? ( 3.000.000,-- ), en dit bepaald niet onder de Balkenende norm? ( 371.000,-- ). Hoe betrouwbaar is zo'n RvT??????

van Lierop

22 november 2013

Het negatieve advies van de CCR van Marente blijft mevr. Erna van der Pers dus nog steeds achtervolgen, ondanks dat wij direct na haar aantreden in augustus 2010 haar direct het volledige vertrouwen hebben gegeven. De afgelopen drie jaar heeft de CCR op een uitstekende manier met haar samengewerkt. Voor de CCR kwam haar ontslag als een 'donderslag' bij heldere hemel. Mevr. Van der Pers heeft heel veel goeds voor Marente weten te realiseren, waarvoor de organisatie haar veel dank is verschuldigd. Wij betreuren het dat een verstoorde relatie met de leden van de Raad van Toezicht debet is aan haar ontslag en wellicht is dit een reden tot herbezinning binnen deze Raad over hun handelwijze.

Anoniem

22 november 2013

Ik heb Mw. tijdens mij OR werk leren kennen als een sterke vrouw met hart voor de zorg, en zeker voor Marente.
Er moest nog veel gebeuren binnen Marente na de achterstand die we na alle fusies hadden opgelopen, maar we waren met deze bestuurder zeker op de goede weg.
Mw. van der Pers heeft onze organisatie door vertrouwen te creëren van externe partijen en haar grote betrokkenheid weer opnieuw op de kaart gezet in Duin en Bollenstreek. Er zijn grote sprongen gemaakt m.b.t. Medicatie veiligheid, hygiëne, cliëntdossiers etc.na de achterstand door de fusie. Ook niet geheel onbelangrijk is dat Marente t.n.t. weer financieel gezond was, waardoor ook het vertrouwen van de banken weer terug gewonnen was.
Als Mw van der Pers een fout maakte, schroomde ze er niet voor om naar de betreffende locatie op bezoek te gaan en te zeggen, "Sorry mensen, ik heb het niet goed gedaan en hoe gaan we dit beter doen met z'n allen". Mw. van der Pers is een toppertje en ik betreur het dat zij op deze manier is af geserveerd . Mw van der Pers is een makkelijk toegankelijke vrouw die kritiek zeker niet uit de weg gaat. Zij heeft voor iedereen een luisterend oor.
Wat mij, als inmiddels ex OR lid, betreft, zit zij zo snel mogelijk weer op het Marente schip om ons mee voeren naar een goede toekomst.
Recht vanuit mijn hart geschreven.

Anoniem

24 november 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 17-03-2014 14:15.

Anoniem

24 november 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 25-11-2013 07:33.

Anoniem

25 november 2013

Bovenstaande schrijver/ster heeft het in haar verhaal zo vaak over drank, dat ik er vanuit mag gaan dat deze sap haar zelf ook niet geheel onbekend is. Aangezien dit stukje in het weekend geschreven is, zal hij/zij zelf wel iets te diep in het glaasje gekeken hebben.
Ik kan mij tenminste niet voorstellen dat iemand van een béétje niveau op dergelijke manier nuchter zijn frustraties op deze manier beschrijft.
Ik mag dan ook hopen dat een ieder die bovenstaande overweegt serieus te nemen, hier ook zijn/haar verantwoordelijkheid neemt!
Overigens, schrijver/ster van artikel 5, Ik ben niet iemand die zich laat misleiden.
Mocht u ook voor Marente werken, dan heeft u met dit stukje laten zien dat úw niveau inderdaad een tikje te laag is voor Marente.

Meihuizen

25 november 2013

Jammer dat er weer vele afspraken zijn 'hier geen mededelingen over te doen'. Zo blijft de indruk van schemerige achterkamertjes en old boys network bestaan. Geef nu eens eerlijk openheid over wat er gebeurd zodat we er met zijn allen van kunnen leren. Lees anders een de governance code. Iets over 'waarbij duidelijkheid en transparantie centraal staan'. Raad van Toezicht, pak je rol, niet alleen met spierballen (bij disfunctioneren ingrijpen), maar ook maatschappelijk!

Bentink

26 november 2013

Alhoewel ik niet (meer) werkzaam ben bij Marente wil ik toch (anoniem) reageren. Eindelijk gerechtigheid. Er wordt binnen Marente zoveel aan vriendjespolitiek gedaan dat het nu tijd wordt dat dit doorbroken gaat worden. Veel is altijd 'onder de pet' gehouden, zoals in reactie 7 te lezen is. Er wordt nooit openheid van zaken gegeven. Dat van dat excuus aanbieden is ook een farce, dit wordt alleen in het hoge management gedaan. Vervolgens wordt er met niemand over gesproken. Ook het vertrek van Rik Bosweger is in alle stilte gebeurd. Was er eindelijk iemand die ook eens een kritische noot liet horen, wordt hij met stille trom geloosd.
Binnen heel Marente heerst een angstcultuur. Niemand durft zijn mond open te doen. Niemand durft zijn nek uit te steken. Zodra je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wordt je geelimineerd.
Dus degene dit positief zijn over Erna van der Pers zijj in hoofdzaak leden van het hogere management of andere vriendjes.

Jan Huigslooth

26 november 2013

Dit machtsspelletje gaat Marente weer veel geld kosten, doorbetalen van een fors salaris, rechtszaakje, verstoorde arbeidsrelatie, afkoopsommetje....een paar ton kost het snel.
En je mag er niets van zeggen. Hoogstpersoonlijk worden door een bovenlaag de zakken gevuld ten koste van de bewoners die het met steeds minder zorg moeten doen. Men moest zich de ogen uit de kop schamen, dit is schandaal nummer zoveel in een soap die zijn weerga niet kent. Beschamend !

Anoniem

26 november 2013

Beste Mw Bentink,
Uw ervaring met de angstcultuur binnen Marente deel ik niet. Ik ben altijd kritisch geweest en heb mij er nooit van laten weerhouden dit ook te uiten. Het is natuurlijk wel zo dat er ook veel ontevreden mensen zijn die er een vervelende hobby op na houden, en dat is onrust zaaien. Je mening mag je geven, maar moet wel altijd eerlijk en zuiver zijn. En ja, als je keer op keer je kansen hebt laten liggen om beter te functioneren, moet je plek maken voor iemand die zijn werk wel goed doet. Als ik mijn werk goed gedaan heb, was u dus een van die slecht functionerende managers in de Benardus. ( googlen op naam ).
Een team heeft leiding en structuur nodig en iemand die bereidt is SAMEN met zijn team de schouders er onder te zetten.
Ter informatie: ik ben gewoon iemand van de werkvloer en dus niet van het hoger management of een vriendje van Mw van der Pers.

Ger Ligtvoet

27 november 2013

Communicatie. Jammer dat de raad van toezicht niet eerder met een helder persbericht naar buiten is gekomen. Het op nonactief stellen is al weer vele weken oud. De verkeerde cultuur van "onder de pet houden" werkt niet, Je krijgt er alleen maar gratis ongewenste roddels bij en geeft onbehagelijke angstgevoelens. Mevrouw van der Pers ken ik niet, maar haar zeldzame brieven naar de cliënten waren zorgvuldig nietszeggend, wat bij mij en vele met mij irritatie gaf. Goed communiceren is er niet bij!! Ook cliëntenraden moeten hun achterban goed informeren. Als de raad van bestuur/toezicht het niet tijdig doet dan behoren zijzelf hun achterban in te lichten. Er moet een cultuuromslag komen van fris en open communiceren, alleen dan kan het beter gaan met Marente
Ger. Mantelzorger bij Marente sinds 7,5 jaar.

Anoniem

28 november 2013

Blijkbaar is bij het aanstellen van mevrouw Van der Pers de Balkenende norm niet nagekomen. Sommige bestuurders zijn zo integer dat zij dit uit eigen beweging zelf voorstellen, het komt voor. Dit zijn bestuurders met de juiste mentaliteit en die weten dat zij een zware verantwoordelijkheid op zich nemen, maar ook dat zij uiteindelijk door de burgers/cliënten betaald worden. Ik vrees voor weer een hoge vertrekpremie voor iemand die blijkbaar niet competent genoeg is voor deze functie en dit zelf niet heeft willen inzien.

Anoniem

29 november 2013

U moet uw huiswerk toch wat beter doen, de voorzitter en lid RvB vielen beide vanaf aanstelling binnen de gestelde normen. Of bedoelt u soms de voorzitster Raad van toezicht mw. meijs, die naar ik nu begrijp niet alleen fin. normen overschreed maar ook nog de governancecode die over integriteit gaat, door tegelijkertijd voorzitter raad van toezicht te zijn en elders interim voorzitter raad van bestuur voor veel geld en daar kennelijk binnen haar eigen raad mee wegkomt (of het word niet besproken, non interventie gedrag heet dat in de politiek.. ik bemoei me niet met jou als jij je niet met mij bemoeit.) Als partner van een medewerker die dicht bij het vuur zit stoort dit mij mateloos, dus kijk verder dan alleen naar rvb.

van den nieuwendijk

30 november 2013

Hier moet je je toch eigenlijk voor schamen.Erna van der Pers heeft in 3 jaar tijd de zorg erg veel geld gekost, is destijds bij stichting Zorgbalans met een flinke handdruk weggegaan en nu gaat ze weer veel geld voor stichting Marente kosten en dan nog niet eens haar werk goed doen. In beide stichtingen wordt bezuinigd op de werkvloer, meer werk met minder mensen voor niet veel loon, maar wel je werk goed moeten/willen doen.
Ik word hier boos over en verdrietig van van deze geldverspilling.

ik ben werkzaam in beide stichtingen, maar schaam me voor dit geldverspillende gedrag van beiden.

Anoniem

2 december 2013

Ook de Raad van Toezicht en met name de voorzitter moeten hun conclusies trekken en aftreden. Mw. van der Pers heeft als vz. van de Raad van Bestuur de organisatie uit het financiele slop getrokken. En van de toezichthouders mag je verwachten, dat ze hun bestuurder ondersteunen. Ik vind het daarbij ontzettend onbekwaam, dat mw. Meijs in diverse artikelen uit, dat mw. van der Pers onvoldoende bekwaam zou zijn voor het loodsen van Marente door deze tijd. Volgens mij moet in ieder geval mw. Meijs (zeker als je bovenstaande commentaren leest) haar conclusies trekken. Marente overweeg om mw. van der Pers weer te rehabiliteren.

Anoniem

2 december 2013

Even ter verduidelijking voor van den Nieuwendijk:
Er zijn idd hoge vertrekpremies betaald bij zorgbalans, maar laat het nou Mw van der Pers zijn die dat als enige niet heeft gekregen! Dit is ook zeker niet haar stijl van geld verdienen. Mw. van der Pers is een maand na vertrek bij Zorgbalans ( vrijwillig ) al als voorzitter RvB bij Marente ( voormalig WMV ) begonnen en werd betaald volgens de nieuwe afspraken nl. onder de Balkenende norm. Denkt u nou echt dat Mw. van der Pers zich rijk rekent nadat zij door een zieke RvT onterecht aan de kant wordt geschoven? Door dit onrecht zal zij zich haar levenlang moeten verdedigen, als haar überhaubt nog een nieuwe baan gegund word na al deze negatieve berichten.

Anoniem

14 december 2013

Misschien deed mw. van der Pers niet wat mw. Meijs wilde?? Ze was een prima bestuurder en mw. Meijs moest achter haar gaan staan evenals de andere Raad van Toezicht leden. Toch typerend, dat de ene bestuurder na de andere het bij Marente niet redt?? En de RvT wel gewoon weer doorgaat.

De Roo

17 januari 2014

Als men voor het aantreden van Van der Pers navolgende publicatie over Zorgbalans had besturdeerd, alwaar ze vele vele jaren aan de bestuursknoppen zat, dan waren alle alarmbellen al afgegaan en had men wellicht tot een ander besluit gekomen dan haar tot Voorzitter van de Raad van Bestuur te noemen:

http://www.skipr.nl/artikelen/id338-zorgbalans-en-de-moed-der-wanhoop-.html

Anoniem

19 januari 2014

Als de Roo echt werk had gemaakt van zijn beweringen, dat weet hij/zij, dat mw. van der Pers juist de enige van de RvB van Zorgbalans was, die Zorgbalans door de moeilijke periode van oa. de fusie heeft heen geholpen en met goed resultaat. De RvB van de betrokken fusie-organisaties destijds hadden er een zootje van gemaakt en er is oa. door mw. van der Pers een start gemaakt met het weer opbouwen van de nieuwe organisatie. Leuk om zo gemakkelijk met een reactie te kunnen scoren zonder gedegen onderzoek.

Anoniem

18 februari 2014

Ik mag hopen dat Dhr. Bernard Arnold er nog persoonlijk zorg voor draagt dat de "anonieme briefschrijvers" ( zie verwijderde reactie nr. 5 ) die het ook nog nodig vonden een anonieme brief vol bagger aan diverse kranten, bladen Mw Schippers en bewindslieden VWS etc te sturen, ook spoedig, met naam en toenaam, naar een andere baan mogen uitkijken. Ik denk dat het niet zo moeilijk is om erachter te komen wie deze smerige brief, met vooral in het eerste deel naar smaad ruikende beweringen, geschreven heeft. Informatie over alle genoemde uitgaven kan immers niet iedereen weten. Misschien een aantal zwaar onder de maat functionerende managers die zich ooit in hun veel te hooggegrepen functie hebben gelikt?

Als je mensen op dergelijke manier beschadigd, zonder enige onderbouwing, wees dan niet zo slap dit anoniem te doen.

Als er iets goed is voor onze organisatie is het wel het per direct deleten van deze zwakke individuen.

Anoniem

2 april 2014

Er vanuit gaande, dat de bestuurder wel de goede koers en weg is ingeslagen voor Marente (getuige de vele positieve geluiden, dat zij Marente juist de goede weg heeft op geholpen na vele slechte jaren), wat gebeurd er dan met een falende Raad van Toezicht? Waar kun je terecht wanneer bijv. een Raad van Toezicht tekort schiet en op de stoel van de bestuurder wil gaan zitten? En waarom is er nu nog geen nieuwe bestuurder?? Wellicht staan er te weinig mensen te trappelen, om met deze Raad te gaan samenwerken? Wie gaat eens kijken naar het functioneren van deze Raad en met name ook naar de voorzitter en anderen en hun achtergronden??

Anoniem

4 april 2014

Is er dan geen orgaan die toezicht houdt op een falende raad van toezicht? Wie helpt Marente, die nu bestuurd wordt door een interimmer waar geen enkele externe partij op zit te wachten?
Wie zet de huidige raad van toezicht met Meijs aan het hoofd aan de kant?
En wie rehabiliteert de bestuurder van Marente die door de Raad van Toezicht onterecht in een kwaad daglicht is gesteld, zodat zij op een fatsoenlijke manier haar werk af kan maken?

Anoniem

4 april 2014

Wie kan ervoor zorgen, dat er ook onderzoek wordt gedaan naar de Raad van Toezicht in deze en ook de rol van de individuele leden daarvan? Waarom stapt er niet iemand op, om dit te melden bij bijv. VWS of wellicht elders? Het mag toch niet zo zijn, dat dit opnieuw gebeurt? En dat bijv. mw. van der Pers als bestuurder op non actief is gesteld, terwijl zij op de goede koers zat? Wie corrigeert evt. falende toezichthouders en wie rehabiliteert zo nodig mw. van der Pers. Het kan toch niet zo zijn, dat een voorzitter van de RvT, die elders bijv. faalde, nu een andere bestuurder laat struikelen, terwijl zij zelf onvoldoende goede resultaten in soortgelijke en andere organisaties behaalde??

Top