ACTUEEL

Nieuwe locatie bezegelt cultuuromslag 's Heeren Loo

‘s Heeren Loo Zorggroep opent donderdag 12 december een nieuwe locatie in Ermelo: de VIC/IC workhome. Deze staat symbool voor “een enorme cultuurverandering” binnen’s Heeren Loo Zorggroep. Dit naar aanleiding van de casus Brandon drie jaar geleden. Deze verstandelijk beperkte jongen werd regelmatig aan een tuigje vastgeketend . Dit nieuws leidde tot landelijke ophef en een maatschappelijke discussie.

De ophef rondom Brandon heeft geleid tot een versnelling in het proces om vrijheidsbeperkingen af te bouwen binnen ‘s Heeren Loo Zorggroep. Naast de methodische aspecten van zorg, investeerde de zorggroep in scholing en opleiding van medewerkers. Daarbij was veel aandacht voor het afschaffen van vrijheidsbeperkingen tijdens de campagne ‘Net zo vrij als jij!’. De opening van de VIC/IC workhome bezegelt de cultuuromslag binnen de organisatie.

VIC/IC Workhome

Door intensieve begeleiding in een VIC/IC Workhome kunnen zelfs cliënten die lange tijd niet meer buiten zijn geweest weer naar school, werken en recreëren in de samenleving”, meldt 's Heeren Loo Zorggroep in een persverklaring. Een VIC/IC Workhome is een combinatie van wonen en werken voor cliënten die vanwege hun verstandelijke beperking en gedragsproblematiek in een uitzichtloze situatie zijn terechtgekomen. Er wordt gewerkt met het orthopedagogische behandelingsmodel Triple- C.

Drie jaar na Brandon

In januari 2014 gaat de documentaire ‘Drie jaar na Brandon, een bevrijdingsverhaal’ in première. In de documentaire laat ’s Heeren Loo Zorggroep zien welke cultuuromslag gaande is binnen de organisatie en hoe het levenvan cliëntenveranderde door het afbouwenvan vrijheidsbeperkingen. Cliëntendie beperkt werdenomdat zij agressief of automutilerend gedrag vertoonden, veranderdendoordat hun begeleidersenhet team het aandurfdenom vrijheidsbeperkingen af te bouwen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top