ACTUEEL

LIVEBLOG: Skipr 99 talkshow 'generaties'

LIVEBLOG: Skipr 99 talkshow 'generaties'

Welkom op het liveblog van het Skipr 99 event editie 2014 vanuit het Miele Insperience Centre in Vianen.

18:27 Einde van de bijeenkomst. Op naar de borrel.

18:25 Roger van Boxtel staat niet langer op nummer één. De toppositie wordt nu (wederom) ingenomen door Wim van der Meeren van CZ.

18:18 Dan komen we bij de bekendmaking van de Skipr-99. Er is een licht stijgende trend waar het gaat om vrouwelijke kandidaten. Twintig van de 99 zijn vrouw. Vrijwel geen enkele kandidaat staat op dezelfde plek in de lijst. De lijst wordt nu gepresenteerd en komt begin van de avond online.

18:16 Roger van Boxtel op 5, Pauline Meurs op 4, Wim van der Meeren zakte naar plek 3, André Rouvoet op nummer twee en Diane Monissen staat op nummer 1. Ruud Koolen stelt de sportvraag: 'wat gaat er door je heen?'. Monissen: "Ik vind het een beetje raar! Je weet gewoon niet door wie op je gestemd is. Maar ik vind het wel hartstikke leuk."

18:14 In de Skipr-99x staan de namen die door de lezers van Skipr zijn opgegeven als de meest invloedrijke beslissers. Op één in die lijst stond vorig jaar Wim van der Meeren van CZ. Wie staat er nu op één?

18:11 reclamefilmpjes van zorgverzekeringen. Langzaam komen we bij de bekendmaking van de Skipr-99 en de Skipr-99x

18:05 De tweede oplossing is de Health Impact Bond. Het is een manier om preventie en innovatie mogelijk te maken. Het is een soort obligatie. Het werkt als volgt: een opdrachtgever wil minder stress op de werkvloer. Hij heeft daarvoor een uitvoerder nodig (voor oa kennis) en een investeerder. Die drie partijen sluiten een Health Impact Bond af. De investeerder levert kapitaal aan de uitvoerder, die voert de invertentie uit. En de opdrachtgever betaalt de investeerder terug uit een deel van de besparingen. Het model wordt is geïnspireerd op de Social Impact Bond. Zo wordt op deze manier in de UK voorkomen dat ex-gedetineerden terugvallen in crimineel gedrag. De Nationale Denktank gaat in februari overleggen met partijen die nu al aangeven wel te willen investeren. Ook uitvoerders en mogelijke opdrachtgevers sluiten bij die besprekingen aan.  

18:01 Johanneke Tummers was lid van de Natioinale Denktank. De leden daarvan dachten vier maanden lang na over de toekomst van de zorg. Tummers studeerde geneeskunde. Ze presenteert twee oplossingen om tot een gezonder Nederland te komen. Gezondheid gaat om veerkracht en activiteit. Om de gezondheid te bevorderen, pleit de Nationale Denktank voor een andere manier van pensionering. Nu moeten mensen abrupt stoppen met werken. En dat terwijl werken goed is voor het welbevinden. De Nationale Denktank pleit daarom voor getrapte pensionering. Dat moet onderdeel worden van het gezondheidsbeleid. Nu bestaat de mogelijkheid voor getrapte pensionering bij sommige bedrijven al, maar het is nog zeker geen gemeengoed. 

17:58 Meijerink pleit ervoor dat lid zijn van de raad van toezicht, niet langer een nevenfunctie is, maar echt iemands beroep. 

17:53 Rien Meijerink (RVZ) komt het podium op. Eerder vandaag gaf hij een masterclass over governance, waarover hij morgen ook een advies uit doet. De relatie tussen governance, de manier waarop het is georganiseerd en de kwaliteit niet in orde is. Kwaliteitssystemen leiden onvoldoende tot de garantie dat de kwaliteit van zorg op orde is. Meijerink heeft er een pessimistisch gevoel over, want de adviezen die de RVZ in het advies doet zijn niet van vandaag op morgen te realiseren. Een van de adviezen gaat over de eigendomsverhouding van ziekenhuizen. Zo zouden specialisten mede-aandeelhouder moeten worden. Die ontwikkeling schiet echter niet op. 

17:46 Henk Nies (Vilans) gaat in het bestuur een stapje terug doen. Hij wordt lid rvb, zijn nieuwe collega voorzitter. Ook vanuit het oogpunt van diversiteit wil hij graag in een tweehoofdig bestuur functioneren. "Zij moet mij niet alleen aanvullen, het moet ook een beetje schuren." Vilans wil als kenniscentrum voor de langdurige zorg niet alleen zeggen dat het in de raden van bestuur anders moet, maar ook laten zien hoe het anders kan. Nies wordt als voorzitter rvb opgevolgd door Annelies Verstegen. Zij is 15 jaar jonger dan Nies. Volgens Nies is dat van belang omdat babyboomers en jongere generaties op een heel andere manier het gesprek voeren met elkaar. Hij pleit ook voor meer diversiteit in raden van toezicht. Nies vindt het bijvoorbeeld niet wenselijk dat oud-bestuurders na hun pensioen automatisch een aantal commissariaten doen.

17:36 Drie generatiegenoten hebben een essay geschreven, onderdeel daarvan is een brief aan zichzelf over dertig jaar. Samuel Fidder, Iris van Oortmessen en Joyce Browne. Iris van Oortmessen geeft aan dat gebrek aan vertrouwen een trend is. Ze hebben veel interviews gedaan, daar is het essay uit voortgekomen. Ze hebben geconcludeerd dat goed bestuur individueel en situationeel is.  De WNT kwam in de gesprekken vaak terug, in de crisis wordt bestuur afgemeten aan inkomen. Joyce noemt het opvallend dat bestuurders binnen de sector veel zelf hebben geregeld. Samuel noemt met name de verschillende eisen aan de bestuurders. Wat je ook doet, je doet het nooit helemaal goed. Er zijn geen bestuurders waar je geen kritiek op zou kunnen hebben. Nieuwe regels verzinnen is niet zo  zinvol. Het gebrek aan vertrouwen is er, daar is geen duidelijke oplossing voor. De studenten vragen zich af wat ze zelf zouden doen al ze bestuurder zouden zijn. Het gebrek aan waardering lijkt hem zwaar. De zaal stemt hier volmondig mee in. De belangrijkste valkuil is volgens Samuel dat ze afstappen van de waarden die ze ooit hadden. Het morele kompas is nu nog vanzelfsprekend aanwezig. Ze hopen dat ze het zullen houden. Joyce Browne wil nog verder met het onderzoek. En roept bestuurders op zich te melden.

17:29 De pauze is voorbij, Robbert Huijsman betreedt het podium. Hij heeft het in columnvorm over generaties.

17:06 Pauze. Het wachten is nu op de bekendmaking van de Skipr-99.

17:04 de bestuurders en toezichthouders die meewerkten aan het boek, nemen het eerste exemplaar ervan in ontvangst. Frank de Grave grapt dat op het podium nu maar weinig jongeren staan. Hij krijgt de lachers op zijn hand.

16:59 Daar mag Frank de Grave (OMS) op reageren. Het lijkt hem verstandig dat in een professioinele organisatie niet vervalt in een wij-zij-denken. Mee-besturen zou kunnen helpen. Maar hij merkt op dat veel specialisten niet willen besturen. Het kost ook moeite om bestuurders te vinden voor de OMS. Specialisten zeggen dan: 'ik heb geen medicijnen gestudeerd om te besturen'. Vooral belangrijk is dat de professionaliteit van de specialist in het bestuur gehoord wordt. De Grave denkt dat dat ook kan zonder de specialist in het bestuur op te nemen. Wel is van belang dat de specialist binnen de instelling georganiseerd blijft. Specialisten zouden zich niet buiten het ziekenhuis moeten organiseren, denkt hij. Hanneke Beijer wijst erop dat er nieuwe organisatiestructuren zullen gaan ontstaan.

16:55 Hanke de Lange, Hein Abeln en Hanneke Beijer schreven een boek over toezicht. Kern van dat boek: continuïteit van bestuur is een groot goed voor organisaties. Dat moet geregeld worden door toezichthouders, gevoed door bestuurders. Toezichthouders moeten de identiteit van de organisatie helder hebben en daar dan de bestuurder bij zoeken. De zoektocht naar bestuurders moet al beginnen terwijl de huidige bestuurder nog zit. Volgens de auteurs heeft de continuïteit van bestuur veel te weinig aanadacht van de toezichthouders. Ook stelden de auteurs een aantal stelregels op voor goed bestuur. Een daarvan: geef medisch professional bestuursverantwoordelijkheid. 

16:52 Niek de Jong vond het leuk om de sketch destijds te maken, zegt hij nu. Zelfspot relativeert, zo zegt hij. Hij zegt dat je jong moet beginnen met toezicht, om langzaam ervaring op te doen. Raden van toezicht moeten juist jongeren erbij betrekken, via bijvoorbeeld een soort stage. Zo krijg je langzaam vernieuwing. Hij stelt dat het wel de goede kant op gaat, maar er moet nog wel 'de beuk in'. 

16:48 Er volgen meer filmpjes uit het verleden. Nu met Rob Scheerder en Niek de Jong. Die voerden bij het eerste Skipr-event een dialoog a la de Muppets uit over enkele governance-vraagstukken. Ondermeer over het aantal bijbanen dat een toezichthouder mag hebben. In de zaal wordt opnieuw om de sketch gelachen.

16:46 Van Boxtel vindt de uitdaging erin zitten dat de gemiddelde Nederlander steeds hoger opgeleid. Die accepteren niet meer dat de zorg ze wordt voorgeschreven. Die mensen willen mede aan het roer staan. "En dan is het van 'auw'", zegt Van Boxtel. Want dan komen in organisatie vragen op van 'machtsbehoud'. Als voorbeeld van bedrijven die de klant betrekken, wijst hij op Lays, de chipsfabrikant. Die liet de klanten meebeslissen over de nieuwe smaken die op de markt kwamen. Uiteindelijk waren het maar drie nieuwe smaken, maar de klant had wel het idee mede aan het roer te staan. Zoiets kan ook in de zorg, bij instellingen en verzekeraars, meent Van Boxtel.

16:43 Joyce Brown, pas afgestudeerd als arts staat op in de zaal. Zij wijst erop dat er naast de bestuurder en de toezichthouder, nog een aantal mensen staan. Zij roept bestuurders en toezichthouders op om die kritische massa te organiseren in de eigen organisatie. Dat kunnen ook zeker jonge net afgestudeerden zijn. Brown wordt bijgevallen door Roger van Boxtel. 

16:42 Van der Scheer is jonger dan Blijham. Zij denkt daardoor juist wat meer onbevangenheid mee te brengen in haar toezichthoudende werk. Dat is wellicht ook van belang voor de bestuurder, die misschien meer feeling heeft met een jongere toezichthouder. In plaats van dat hij of zij alleen met mastodonten aan tafel zit. Van der Scheer pleit daarom voor meer diversiteit in de Raad van Toezicht.

16:38 Blijham zegt in reactie op een opmerking van Monissen wel dat het denken aan 'de klant' en 'de cliënt' niets heeft. Iedere mens is anders en heeft een andere zorgbehoefte. Nu moet hij weg voor zijn toezichthoudende baan. Hij beent de zaal uit.

16:33 Geert Bijlham komt aan het woord vanuit de zaal. Hij vindt dat er materniteit nodig is. Dat moet je opbouwen. HIj is nu toezichthouder bij een hospice met 150 vrijwilligers, dat is een hele andere bestuurder dan bij het NKI, een hele andere competentie. Er is niet een bestuurder of een toezichthouder. De oplossing is niet altijd de arts communicatietraning te geven, je kunt ook iemand anders laten communiceren. Het gaat om de match tussen individu en patient. Je hoeft ze niet allebei op te voeden, laat ze doen waar ze goed in zijn. Waar is nood aan? Aan out of de box denken, afleren, terug naar de basis. Het zijn open deuren, maar daar gaat het wel om. Maar iedere bestuurder doet dat op zijn eigen manier. Blijham ziet geen veertigjarige een enorme organisatie leiden. Die vragen had hij niet kunnen stellen toen hij veertig was. "Je moet een paar keer op je bek zijn gegaan."

16:29 Promovendus Wilma van der Scheer komt aan het woord. Vaak wordt er verwacht dat er vernieuwd wordt en dat bestuurders dat aanslingeren, maar het is goed dat ze kritisch zjin. Ze kunnen innovatie belemmeren, belangrijk is volgens haar diversiteit, niet alleen bestuurders die er al jaren zitten. Diversiteit betekent jong en oud, man en vrouw. Dat wordt steeds beter, er is nu al 25 procent vrouw. Ze leiden bovendien andere zorgorganisaties.

16:28 De eerste csrtoons van live-cartonist Suus van den Acker worden getoond. Ze zorgen voor hilariteit.

16:27 Freek Lapre heeft het over lef om fouten te maken. Bij zijn vrouw zijn diverse medische fouten gemaakt, ze hebben geen specialist gezien.

16:26 Marjolein de Jong is het hiermee eens. Je moet volgens haar eerst beleven, dan kun je pas ambassadeur worden. Niet alleen aan tafel plannen maken, ook doen.

16:23 Freek Lapre van TiasNimbas komt het podium op. Bij TiasNimbas wordt de niieuwe generatie opgeleid. Hij vindt dat je in het onbekende moet durven denken. Grenzen worden te vaak vantevoren al aangegeven, waardoor innovatie niet doordringt. Dingen loslaten vraagt durf. Hij ziet dat bij studenten soms wel, maar vaak ook niet. Je moet ze vaak 'unfreezen', net als clienten. Die zijn gehospitaliseerd. Het gaat niet alleen over kennis, ook over kennisoverdracht en gedrag.

16:22 Daan Dohmen vertelt over zijn inspiratie, Mevrouw van Kempen, hij nam haar stiekem mee uit winkelen... Het was het leukste wat ze in tien jaar had meegemaakt.

16:20 Niek de Jong vindt dat de informatie over werkende technologie bij ouderen terecht moet komen. Dat geeft volgens hem een enorm gevoel van veiligheid. Hij vindt de verhalen tot zo ver 'mooi'. Nu moeten ze naar de patiënt gebracht worden.

16:18 Dohmen wijst erop dat er in Nederland genoeg geld is voor innovatie. Waar het in Nederland beter kan: opschalen. Innovaties worden maar moeizaam opgeschaald. "Dan vinden we het saai of zoiets." Daarbij is hulp nodig van dokters, patiënten en verzekeraars om samen te ervaren wat wel en wat niet werkt. Hij heeft groot respect voor de zorgverleners die nu tegen de stroom in al innovatieve zorg verlenen, terwijl daarvoor op dit moment eigenlijk geen ruimte is.

16:16 Wilna Wind vestigt de aandacht op de langdurige zorg. Ze wijst erop dat daar wc's die automatische de billen van cliënten wassen een uitkomst kunnen bieden voor demente ouderen. Nu versmeren deze mensen soms omdat ze vergeten hun billen af te vegen. Hierna volgen wat meer 'vieze' grappen...

16:14 Wim van der Meeren: "OOk CZ vindt dat e-health een boost moet krijgen. Wij zijn bezig met blended care, gaat om e-health en face-to-face contact." Hij gelooft erin dat de inzet van ict nu echt goed gaat. 

16:12 Roger van Boxter (Menzis) wil daar wel op reageren. Roept in herinnering dat vijf jaar geleden zorgverleners huisartsenconsult via email wilden bieden. Toen moest nog jaren gewacht worden op een tarief. Ook de inzet van koude ict is geen absolute oplossing, denkt Van Boxtel. "Het blijft toch altijd ook gaan om goed contact dichtbij."

16:10 ICT staat mensen in staat om zelf contact te zoeken met zorgverleners zoals verpleegkundigen, voor zorg op het moment dat ze de zorg nodig hebben. Hij noemt ook bingo op afstand, wat met honderden ouderen wordt gedaan. De oudste deelnemer is 102 en die werkt zelf op de ipad. Marjolein de Jong reageert. Zij gelooft ook in ict, maar roept op daar ook maatwerk te leveren. "Een oudere mevrouw die nooit met een pc heeft gewerkt, moet je meenemen. Het gaat erom keuzes aan te bieden. En ICT is daarvoor het middel."

16:08 Daan Dohmen wordt ondervraagt door Sabine Uitslag. Hij gaf zojuist de Masterclass Innovatie. Dohmen ziet dat de zorg nog vaak is ingericht als een lopende band, waarbij patiënten standaard na een bepaalde tijd terug moeten komen voor controle. Hij pleit ervoor dat te veranderen in meer maatwerk. "Sommige patiënten moeten na drie maanden terug komen, voor anderen is dat onnodig." Hij wil 'koude ict' inzetten voor meer 'warme zorg'. 

16:05 is er ruimte in jouw ziekenhuis om iets te doen met wens patiënt, vraagt Marjolein de Jong zich af. Gezondheidszorg is er op dit moment niet op ingericht om het type patiënt dat zich in 2020 aandient te bedienen. Vraagt verandering van cultuur. Zorgverleners en bestuurders moeten over de schutting van eigen huis kunnen en willen kijken. "Probeer je ego, money-driven houding op de achtergrond te plaatsen." Kernvraag straks: hoe gaan we zorgorganiseren rondom de patiënt. Zorg moet meer persoonlijk georganiseerd worden. 

16.03. Johanneke Tummers, een bijna afgestudeerd arts betreedt het podium. Ze vraagt zich af of jonge artsen wel voldoende zijn toegerust op het omgaan met de patient en de zorg van de toekomst. Ze beseft dat ze nooit gevraagd heeft wat een patient wil.

16.00 Sabine Uitslag vraagt Frank de Grave of patienten klaar zijn voor de toekomst. Hij wil het van de andere kant benaderen. Uitgangspunt moet zijn dat het langs de lijn van professioneel functioneren van specialisten gaat. Samenwerking is cruciaal. Opleidingen zijn volgens hem aangepast. Naast het vaktechnische komt er meer aandacht voor kennis voor het zorgstelsel en de hele belangrijke rol van omgang met patienten.

15.55 Wilna Wind komt aan het woord. Ruud Koolen vraagt welk beeld de NPCF wil uitstralen. Ze heeft het over de patient van de toekomst. Die is geinformeerd en denkt na over de behandeling en of hij/zij wel behandeld wil worden. Ze hoopt dat dokters meer samen met de patient gaat kijken wat het beste is en dat de patient zijn zorgverzekering kritisch uitzoekt. Wilna Wind herkent zich niet in het beeld van strijdende partijen in de zorg. De patient als claimer bestaat volgens haar niet. Angst daarvoor is onterecht, maar je moet mensen niet dom houden. Zorgverleners luisteren volgens haar beter, de boksring van het Skipr event van drie jaar geleden is niet meer aan de orde.

15.53 Pressentatie vijf jaar Skipr start met beelden van vijf jaar Skipr event.

15.52 Sabine Uitslag vertelt over haar passie voor zorg.

15.50 Cohost Sabine Uitslag komt de zaal binnen, net als hoofdredacteur Ruud Koolen. Ruud opent het event en meldt dat Skipr 5 jaar bestaat. HIj kondigt het onderwerp aan, zittende en toekomstige bestuurders; topdogs en jonge honden.

15.45 Het licht dooft,

15.30 De zaal loopt langzaam vol. De spanning stijgt.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top