ACTUEEL

Landelijk meldpunt voor zorgklachten

Wie ontevreden is over de klachtafhandeling door een zorginstelling, kan vanaf 1 juli 2014 te rade gaan bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ).

Zorginstellingen blijven zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten, maar volgens minister Edith Schippers (Volksgezondheid) "zijn er te veel instellingen die het niet goed doen, die moeten beter gaan presteren. Soms heeft iemand hulp nodig bij zijn klacht, die kan dan terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg." Zorgaanbieders en fabrikanten kunnen ook naar het meldpunt, maar dan om hun wettelijk verplichte meldingen te doen, zoals calamiteiten of productdefecten.

Taken Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg krijgt vier hoofdtaken. Allereerst gaat het LMZ mensen met (klachtgerelateerde) vragen en klachten over de zorg adviseren en begeleiden, zodat zij de juiste weg vinden voor hun klacht. Als tweede hoofdtaak zal het LMZ, voor mensen die dat willen, monitoren of zorginstellingen hun klacht tijdig afhandelen. Ook gaat het LMZ de voortgang bewaken van de afhandeling van burgerklachten die door de IGZ worden onderzocht. De derde hoofdtaak van het LMZ is het ontvangen, registreren en direct doorgeleiden aan de IGZ van wettelijk verplichte meldingen van zorgaanbieders en fabrikanten. De IGZ gebruikt deze gegevens om haar toezicht goed te kunnen uitoefenen. Tot slot stelt het LMZ een klachtbeeld samen, waarmee ze een bijdrage levert aan de transparantie over klachten en meldingen in de zorg en de afhandeling daarvan. (ANP / Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gulpen bc

24 december 2013

Zou dit ook gelden voor de vervoerbedrijven die geindiceerde WMO kandidaten moeten vervoeren en begeleiden tot aan de deur? Dit zou voor de komplexe klachtenafhandeling over vervoer voor deze groep een stap vooruit zijn.
Ik ben benieuwd?

Top