ACTUEEL

West-Brabant garandeert instroom zorgpersoneel

De gemeente Bergen op Zoom heeft een convenant getekend met het UWV Werkbedrijf, Alle®zorg West-Brabant/Zeeland en het Kellebeekcollege in onder meer Roosendaal om meer instroom te krijgen aan zorgpersoneel in de regio West-Brabant.

Werven, opleiden en instromen

De deelnemende partijen willen garant staan voor het werven, opleiden en instromen van mensen die nu werkloos zijn, of binnenkort worden, en die eerder in de zorg hebben gewerkt. Ook werklozen die lang niet of nog nooit gewerkt hebben en belangstelling hebben zijn welkom.

Initiatieven tegen personeelstekort

Het convenant is in het leven geroepen vanwege het tekort aan zorgpersoneel. Daartegenover staat de groeiende vraag naar zorg door vergrijzing. In heel Nederland ontstaan initiatieven om het tekort aan personeel op te vangen. Zo gaan het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout en Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom meer samenwerken op de Intensive Care afdeling (IC) en de acute cardiologie. Ziekenhuizen uit Noord-Brabant en Midden-Zeeland gaan gezamenlijk meer opleidingsplaatsen voor medewerkers op operatiekamers bieden. Dit initiatief roept wel verzet op van vakbond De Unie en de anesthesiemedewerkers. En het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het UWV Werkbedrijf raden instellingen aan deeltijdcontracten uit te breiden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top