ACTUEEL

'Kamerbehandeling overheveling duldt geen uitstel'

De behandeling van de nieuwe Wmo en de Wet langdurige zorg duldt geen enkele vertraging meer. Dat betoogt directeur Aad Koster van branchevereniging ActiZ.

"Het is niet meer vijf voor twaalf, het is tien voor half eenHaag”, aldus Koster, die zijn oproep deed tijdens het verkiezingsdebat van de gezamenlijke branche- en beroepsverenigingen in Den Haag. “Elke dag worden er locaties van verzorgingshuizen gesloten, elke dag worden er sociale plannen gemaakt.”

Onrust

Volgens Koster zijn veel ActiZ-leden wegens de voortdurende onduidelijkheid rond de afwikkeling van het wetgevingstraject genoodzaakt om maatregelen te treffen. “Voor ons is het van het allergrootste belang dat duidelijk wordt hoe die wet- en regelgeving er uit gaat zien en welke budgetten er mee gemoeid zijn. Een zorgorganisatie die nu niet weet of er op 1 januari een contract is, die moét op enig moment sociale plannen gaan maken. Een zorgorganisatie die niet weet of een locatie alternatief hergebruikt kan worden, die moét op een gegeven moment dat verzorgingshuis gaan sluiten. Dan krijgen we veel onrust, maar je kunt zorgorganisaties niet verwijten dat ze maatregelen nemen, want als ze te lang wachten blijven ze met de kosten zitten. De Tweede en Eerste Kamer moeten ruim voor de zomer helder zijn over wat het wel en niet gaat worden.”

)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Alberts

13 maart 2014

Om Ab Klink maar eens te citeren: "don't do it".

Boers

17 maart 2014

Beste Aad Koster, dit zag je niet aankomen toen je vorig jaar het zorgakkoord tekende? Was toen al bekend dat er flink bezuinigd zou worden. Met enig inschattingsvermogen had je kunnen zien dat de uitvoering een ramp zou worden.

Top