ACTUEEL

Huisartsen vragen rechter om verbod LSP

De Vereniging van Praktijkhoudend Huisartsen (VPH) heeft de rechter in Utrecht gevraagd om de uitrol van het Landelijk Schakelpunt (LSP) te verbieden. De bodemprocedure werd een jaar geleden gestart.

De huisartsen willen dat er een volledig einde komt aan het systeem waarmee medische persoonsgegevens via eenmalige toestemming kunnen worden uitgewisseld. De burger heeft daarbij alleen controle achteraf of zijn gegevens door bevoegde zorgverleners zijn ingezien.

Bodemprocedure

De bodemprocedure richt zich tegen de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Deze vereniging heeft de verantwoordelijkheden over de uitrol van het LSP van het ministerie van VWS overgenomen toen de overheid zich uit het project terug trok.

Premies

De huisartsen hekelen ook de wijze waarop zij en apothekers zijn gelokt om zich op het LSP aan te sluiten. Zij werden 'gelokt' met premies om burgers over te halen hun medische gegevens te laten zien, zo schrijft de VPH op de website.

Alternatief

De VPH is niet tegen digitale communicatie. Als alternatief voor het LSP, ziet de vereniging liever een vorm waarbij de patiënt de arts toestemming moet geven in een specifieke situatie.  

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

25 maart 2014

Geachte redactie: Bericht van de VPHuisartsen gaat duidelijk over het LSP en niet over een EPD..
Ter info:
Op vrijdag 25 april om 9.30 uur dient in de Arrondissementsrechtbank te Utrecht de rechtszaak van VPHuisartsen tegen de VZVZ met als inzet het LSP. VPHuisartsen is deze bodemprocedure één jaar geleden gestart, wat veel stof heeft doen opwaaien in de landelijke media.

VPHuisartsen heeft de rechter gevraagd om de VZVZ te verbieden door te gaan met de uitrol van het LSP. Wanneer de rechtbank dit volgt komt er een einde aan een landelijk uitwisselingssysteem van medische persoonsgegevens waarbij eenmalige toestemming van burgers ertoe leidt dat tot in lengte van jaren allerlei gegevens kunnen worden ingezien door grote groepen zorgverleners.

Huisartsen en apothekers zijn het afgelopen jaar met premies gelokt om zich aan te sluiten bij het LSP en om Nederlandse burgers over te halen toestemming te geven hun medische gegevens in te laten zien. Dit is in vele gevallen gebeurd op basis van vertrouwen in de zorgverlener zonder dat de burger goed geïnformeerd was over de consequenties van het geven van deze (opt-in) toestemming.

VPHuisartsen is voor elektronische communicatie waarbij de patiënt de arts toestemming geeft om in een specifieke situatie aan één of meerdere artsen / zorgverleners informatie te geven die nodig is voor (medische) behandeling. In een recent artikel in Medisch Contact worden de contouren van een dergelijk systeem geschetst.

Redactie Skipr

25 maart 2014

Dit is inmiddels aangepast. Dank voor de opmerkzaamheid.

van Leussen

26 maart 2014

Wat een goed initiatief van de VPHuisartsen!
In de apotheek waar ik als patiënt ingeschreven sta, liggen momenteel de toestemmingsformulieren voor patiënten. De informatie is gebrekkig en eenzijdig. Zo worden alleen de voordelen van gegevensuitwisseling genoemd. Ik schat in dat veel patiënten op basis van vertrouwen in de zorgverlener, toestemming verlenen voor uitwisseling zonder zich bewust te zijn van de negatieve consequenties. Ik kijk uit naar 25 april!
Rita van Leussen

Top