ACTUEEL

VPHuisartsen stapt naar rechter om EPD

De belangenvereniging Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) spant een rechtszaak aan tegen de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) die verantwoordelijk is voor het uitrollen van een landelijk systeem voor elektronische uitwisseling (LSP) van medische dossiers. "Het beroepsgeheim staat op het spel." Dat zegt Herman Suichies, bestuurslid van VPHuisartsen.

Beroepsgeheim

Partijen laten zich in een achtbaan naar de afgrond van het medisch beroepsgeheim voeren”, stelt Suichies. Naast huisartsen (LHV) nemen apothekers (KNMP), Ziekenhuizen (NVZ) en huisartsenposten (VHN) deel aan het LSP. Suichies stelt dat het goed lijkt te zitten omdat belangrijke zorgkoepels meedoen aan het LSP. Het tegendeel is echter het geval volgens Suichies. “Niet de individuele burger/patiënt samen met de (huis)arts maar externe partijen, zoals belangengroeperingen die in VZVZ vertegenwoordigd zijn, zorgverzekeraars en overheidsinstanties, zullen straks mogelijk bepalen wie toegang krijgen tot de patiëntendossiers. Daarmee komt het beroepsgeheim onder druk te staan”, zo luidt de kritiek van VPHuisartsen.

Verplichte deelname

VPHuisartsen vreest dat huisartsen binnenkort verplicht zullen worden om deel te nemen aan het LSP, omdat binnen VZVZ is afgesproken dat alternatieve communicatiesystemen straks niet meer onderhouden of ontwikkeld worden en de zorgverzekeraars besloten alleen voor het LSP te zullen betalen. VPHuisartsen zegt zich hiertegen te verzetten. "Het beroepsgeheim is een fundamenteel recht van burgers. En artsen hebben er een eed voor afgelegd. Los van de juridische risico's die artsen lopen vinden we het principieel onjuist om het beroepsgeheim op de tocht te zetten door de zeggenschap over de ontsluiting van gegevens uit handen te geven aan derden binnen een risicovol LSP-systeem".

De ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) spreekt zich dinsdag 5 februari uit of het op de ingeslagen wil doorgaan wat betreft het LSP.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top