Finance

Banken delen zorgen accountants

Banken delen zorgen accountants

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) neemt de waarschuwing van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over de problemen met de jaarrekening van de ziekenhuizen “zeer serieus".

In een verklaring op de eigen website laat de NVB weten dat de waarschuwing aansluit bij de eigen zorgen over de financierbaarheid van de sector. De NVB heeft eerder al minister Schippers van Volksgezondheid deelgenoot gemaakt van deze zorgen. De NVB interpreteert de recente waarschuwing van de accountants als “een dringende oproep om de regelcomplexiteit in zorgsector aan te pakken”.

Ernstig signaal

De NBA maakte op 21 maart in een alert bekend dat accountants de jaarrekeningen van ziekenhuizen geen goedkeurende verklaring kunnen meegeven. “Op grond van de NBA Alert 31 concluderen wij dat de omvang van onzekerheden blijkbaar zo groot is dat normen in veel gevallen worden overschreden”, constateert de NVB. “Het ontbreken van een goedgekeurde jaarrekening is een ernstig signaal. Banken zijn nu niet in staat om objectief vast te stellen of een ziekenhuis aan haar financieringsvoorwaarden voldoet.”

Voordat de banken verdere stappen nemen gaat de NVB het bericht van de NBA nader bestuderen. De NVB gaat zich hoe dan ook sterk maken voor het terugdringen van de onzekerheden als gevolg van registratieverplichtingen en systeemcomplexiteiten.

Te gedetailleerd

In een separate reactie op het NBA-alert laat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) weten het van cruciaal belang dat de problematiek rond de jaarrekeningen wordt opgelost. Volgens de NVZ zijn de declaratie- en registratieregels te gedetailleerd en sluiten ze onvoldoende aan op de dagelijkse praktijk van behandelingen in ziekenhuizen. "Die complexiteit maakt het voor ziekenhuizen steeds moeilijker om de zorg die zij aan patiënten verlenen op een juiste manier vergoed te krijgen", aldus de NVZ. "Het risico op administratieve fouten neemt toe, waardoor er steeds meer mensen nodig zijn om aan de administratieve verplichtingen te voldoen."

Achteraf wijzigen

Bovendien zorgt de overheid volgens de NVZ voor nodeloze complicaties door telkens de regels te veranderen. "Soms zelfs achteraf en met terugwerkende kracht. Dit bemoeilijkt het maken van afspraken over verantwoording tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, terwijl het verantwoordingssysteem daar nu juist op is gericht. Deze voortdurend wijzigende, zeer gedetailleerde regels leiden tot het onterechte imago van ziekenhuizen als organisaties en personen die hun bedrijfsvoering niet op orde hebben."

Onder het motto 'Is uw organisatie NZa-proof?' belegt Skipr op 24 april een masterclass over de recente problemen rond de financiering en verantwoording in de ziekenhuizen. Voor meer informatie, klik hier.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

30 maart 2014

Het zal op 24 april a.s. in Den Bosch erg druk worden.
Ik neem aan dat mevr. schippers ook een aantal van haar ambtenaren heeft aangemeld.

Ik ben benieuwd of mevr. Schippers er ook consequenties aan verbindt wanneer aan het einde van de dag de slotsom is dat er slechts één (uit)weg is: uithuilen en opnieuw beginnen.

Top