ACTUEEL

Rekenmodel becijfert overlevingskansen ziekenhuis

Met de plannen voor de verdere concentratie van medisch specialistische zorg, meer in het bijzonder de spoedeisende hulp, groeit de druk op de ziekenhuizen. Een nieuw rekenmodel moet ziekenhuizen inzicht in de eigen overlevingskansen geven in dit veranderende krachtenveld.

Volgens bedenker Jaap van den Heuvel, tevens bestuursvoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, helpt het model ziekenhuizen om de beweegredenen van zorgverzekeraars en banken te kwantificeren. Van den Heuvel merkt beide stakeholders aan als “feitelijke beslissers in de zorg, omdat uitsluitend zij aan ziekenhuizen inkomsten en kapitaal verschaffen”.

Tegenstrijdige belangen

Ondanks hun gedeelde leidende rol hebben de twee partijen volgens Van den Heuvel “tegenstrijdige belangen”.  Als voorbeeld van zulke tegenstrijdige belangen noemt Van den Heuvel ziekenhuizen die recentelijk nieuwbouw hebben uitgevoerd.  Voor zorgverzekeraars kan het gunstig zijn om van zulke dure aanbieders af te komen door ze te laten failleren, aldus Van den Heuvel. Voor banken betekent een faillissement juist kapitaalvernietiging, omdat ze met een groot verlies blijven zitten. “De belangen lopen dus niet gelijk op”, stelt Van den Heuvel. Aan de hand van vier kenmerken stelt het rekenmodel een optimum vast dat het feitelijke gedrag van banken en zorgverzekeraars voorspelt.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 april 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 01-04-2014 07:34.

J.H. Handlogten

1 april 2014

Het probleem is denk ik niet zozeer, wie de macht op dit moment in handen hebben en of er tegenstrijdige belangen zijn tussen banken en ziektekostenverzekraars. Veeleer kan geconstateerd worden dat de zorg zelf niet in staat is deze externe partijen een krachtig, low cost-high quality en toekomstgericht weerwoord te bieden.
Als we banken en ziektekostenverzekeraars hun gang laten gaan, dan likken we over 3 jaar onze wonden.

Wil de zorg tijdig het 'tij' keren, dan zal ze het gedachten-goed van banken en ziektekostenverzekeraars (en burgers!?), ontleent aan ervaringen in andere landen, op de voor de zorg meest cruciale onderdelen meer dan nu het geval is, moeten adopteren en uitvoeren. Voordeel is, dat de zorg dan 'in de lead' zit.
Ook in dat geval zal sluiten van voorzieningen en capaciteiten één van de oplossingen moeten zijn.

Top