ACTUEEL

Eigen risico geldt ook bij ongevraagde zorgverlening

Eigen risico geldt ook bij ongevraagde zorgverlening

Ook voor mensen die ongevraagd zorg krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van bemoeizorg of een gedwongen opname, geldt een verplicht eigen risico. Dat laat minister Schippers van Volksgezondheid weten in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Van Gerven.

Voor ggz-aanbieders is het verplicht eigen risico voor mensen met psychiatrische aandoeningen altijd een groot punt van zorg geweest, omdat dit zou leiden tot het mijden van zorg. Schippers onderstreept dat voor alle zorg die wordt geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het verplicht eigen risico geldt, uitzonderingen als huisartsenzorg en verloskundige zorg daargelaten.

Draagvlak

Dit is volgens de minister nodig om het draagvlak voor de ziektekostenverzekering zo breed mogelijk te houden. “In dat kader is het belangrijk dat de gebruiker van de zorg ook zelf een deel van de kosten draagt, zodat er ook draagvlak is onder de groep verzekerden die geen gebruik maken van zorg”, aldus Schippers. “Hoewel er bij bemoeizorg of gedwongen opname geen vrije keuze is voor de verzekerde, maakt hij wel degelijk gebruik van Zvw-zorg. Als gebruiker van deze Zvw-zorg betaalt de verzekerde dan een deel zelf via het verplicht eigen risico.”

Onterecht

Schippers wijst er op dat er niet zo maar wordt overgaan tot bemoeizorg of gedwongen opname. Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt volgens Schippers ten onrechte bemoeizorg geboden. “Dit is vervelend voor de verzekerde”, aldus Schippers. “Echter, de zorg valt nog steeds onder de Zvw en daarmee onder het verplicht eigen risico." Iets soortgelijks geldt voor een gedwongen opname. “Ook bij het bepalen of een gedwongen opname noodzakelijk is, kan Zvw-zorg geleverd worden. Indien de gedwongen opname niet wordt afgegeven, en de aanvraag dus achteraf onterecht lijkt te zijn, valt deze voorbereidende Zvw-zorg wel onder het verplicht eigen risico. Hier kunnen dan kosten aan verbonden zijn voor de verzekerde.”

Klachten

Als verzekerden het niet met deze gang van zaken eens zijn moeten ze wat Schippers betreft een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Wel concludeert Schippers op basis van de door Van Gerven aangeleverde casuïstiek dat er soms op onduidelijk gronden gekozen wordt voor direct toeleiding naar tweedelijns zorg in plaats van de huisartsenzorg. “Mijn beleid is er juist op gericht onnodige instroom in de tweedelijns zorg te beperken en de basis-ggz en huisartsenzorg te versterken”, aldus Schippers. De minister wijst er op dat huisartsenzorg wel buiten het eigen risico valt.

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

2 april 2014

Goed plan: gedwongen opname bij de huisarts !

Anoniem

2 april 2014

Weer een typische beleidskeuze dit vol met drogredenen, met als uiteindelijk doel; zo min mogelijk zorggebruik en/of maximale betalingen. Dit houden ze nog even een paar maanden vol, kijken waar het echt zeer doet en pas als de massa zich op de pleinen in Den Haag verzamelt de ergste bezwaren wat verzachten...

Anoniem

2 april 2014

Laten we hopen dat dit een 1 aprilgrap was.

Anoniem

3 april 2014

Fijn om te weten dat onterecht geleverde (gedwongen) zorg door de cliënt moet worden vergoed. Drie hoera's voor de keuzevrijheid!

Simon De Waal

3 april 2014

Het eigenrisico is sowieso een wangedrocht. Het is zinloos rondpompen van geld. Vooral mensen met een laag inkomen worden aan de andere kant weer deels gecompenseerd met allerlei halfbakken lapmiddelen zodat het eigenrisico niets oplevert en het dus niets anders is dan een treiterheffing op ziek zijn.

Anoniem

3 april 2014

Veel bemoeizorg zoals nu geleverd kán misschien wel door de huisarts geleverd worden; frequent langs gaan, contact leggen, medicatie aanbieden indien nodig, toetsen of er gevaarscriteria zijn en of er RM of IBS criteria zijn. Maar welke huisarts heeft tijd elke week langs te gaan of heeft een medewerker die dat doet?
Uiteindelijk zullen de meeste van deze patienten toch in het EPA circuit komen en is GGz als nog nodig en moet er op nieuw een lijntje gelegd worden. Vaak zijn het complexe casussen en is specialistische zorg gewoon nodig. Een eigen bijdrage is onrechtvaardig vanuit het perspectief van de patiënt en staat goede opbouw van het contact in de weg.

Anoniem

3 april 2014

bemoeizorg met startcriteria als verwijzing huisarts, wat is uw bsn en identiteit als eerste therapeutische vragen.
????
ik al rasechte bemoeizorger denkt dat niet werkt en een naieve gedachtengang is van de "ongestoorde beleidmakers en politici". is.
het pluche heeft nergens last van, maar de man en vrouw in de straat en de opvallende zorgbehoevende, maar mijdende medemens wordt zorg onthouden.

prima politiek ga zo door

Anoniem

4 april 2014

De politiek komt duidelijk steeds verder van de werkelijkheid te staan. Een zorgmijder om een eigen bijdrage vragen is vragen om problemen, een voedingsbodem om het zorgmijden te vergroten. De opmerking van Schippers om dan een klacht in te dienen bij de SKGZ is echt een super tip voor iemand die zijn eigen post niet open maakt. Wederom een opmerking die duidelijk maakt dat de politiek niet weet wat voor problematiek er onder deze doelgroep aanwezig is. Jammer dat we in Nederland een doelgroep die ernstig in de problemen is gekomen op deze manier nog verder in de problemen helpen.

Anoniem

6 april 2014

Is er uberhaupt draagvlak voor verplicht eigen risico?

Top