ACTUEEL

Patiënt krijgt inzage in medisch advies

MediRisk geeft patiënten die een klacht of claim hebben ingediend bij een ziekenhuis inzicht in de medische adviezen. MediRisk is de eerste partij in Nederland die dit doet. Een medisch advies wordt gebruikt om te beoordelen of de patiënt al dan niet recht heeft op een schadevergoeding.

Patiënten inzicht geven in de medische adviezen leidt ertoe dat “betrokkenen nu veel sneller tot elkaar komen. En daar plukt de patiënt de vruchten van”, verwacht Marjoleine van der Zwan, directeur van MediRisk. Want patiënten die inzicht hebben in de medische adviezen weten sneller “welke feiten in het medisch dossier bepalend zijn in de formulering van het standpunt en waar eventueel een verschil van inzicht bestaat tussen betrokkenen zoals verzekeraar, medisch adviseur en de belangenbehartiger.”

“De gangbare procedure bij een claim is dat de verzekeraar medisch advies inwint bij een medisch adviseur om te achterhalen of verwijtbaar is gehandeld. Voorheen werd dit advies niet gedeeld met de patiënt, maar verwoord door de schadebehandelaar van MediRisk aan de patiënt”, zegt Van der Zwan. “Over het medisch advies en de interpretatie ervan hangt al jaren een zweem van ondoorzichtigheid die de snelheid van de afhandeling van de claim in de weg zit”, aldus Van der Zwan. MediRisk kreeg regelmatig vragen als ‘Wordt wel alle informatie prijsgegeven?’ en ‘Wie garandeert dat verzekeraars niet gaan 'shoppen' voor het best passende advies?’.

Wederkerigheid

Bij het inzicht geven in  de medische adviezen geldt wel dat het mes aan twee kanten moet snijden. "We delen medische adviezen op verzoek en op basis van wederkerigheid. Dus ook de belangenbehartiger van de patiënt moet het advies dat hij heeft ingewonnen bij diens medisch adviseur met ons willen delen.”

Patiënt centraal

Het initiatief sluit volgens MediRisk aan op een bredere ontwikkeling in de gezondheidszorg waarin er meer aandacht is voor de positie van de patiënt en de zorg steeds transparanter, wordt ingericht. MediRisk heeft al eerder stappen ondernomen op dit gebied. “Zo zijn we in 2013 bijvoorbeeld gestart met het digitale platform mijnMediClaim.nl waar patiënten nauwgezet de behandeling van hun claim online kunnen volgen. Daarnaast hebben we een patiëntenfilm gemaakt waarin we stap voor stap in beeld brengen hoe een patiënt een klacht of claim kan indienen. Inzicht in het medisch advies is een belangrijke volgende stap”, aldus Van der Zwan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top