ACTUEEL

Zorg Rijnmond pakt voedselverspilling aan

DCMR Milieudienst Rijnmond en stichting Diverzio hebben plannen ontwikkeld om de voedselverspilling in zorginstellingen terug te dringen. In het kader van het project worden 15 regionale aanbieders in zowel care als cure benaderd om de voedselverspilling met minimaal 10 procent terug dringen.

Het project ‘Zorg met smaak’ leunt op gezamenlijke kennisverspreiding en kennisuitwisseling van DCMR Milieudienst Rijnmond en Diverzio. DCMR Milieudienst Rijnmond put daarbij uit eerdere succesvolle ervaringen op het terrein van energiebesparing in de zorg. Diverzio geldt als koploper in Nederland op het gebied van voedselverspillingsreductie.

Verbeterplan

Het project voorziet onder meer in een intensieve masterclass, waarin de deelnemers de opgebouwde kennis over verspilling delen en naar de eigen praktijk vertalen. Dit moet uiteindelijk resulteren in een verbeterplan voor reductie van voedselverspilling.

Voedselverspillingstraject

Voor één zorginstelling gaan DCMR en Diverzio vervolgens het gehele voedselverspillingstraject uitvoeren. De andere deelnemers kunnen de ontwikkelingen binnen deze pilot-instelling stap voor stap volgen. De resultaten van de masterclass worden samengevoegd met een traject voor academische ziekenhuizen. Tezamen is dit de opmaat voor een landelijke campagne tegen voedselverspilling in de zorg.

Onderzoek toont dat van alle arme maaltijden in de Nederlandse ziekenhuizen tussen de 40 procent en 60 procent in de kliko gaat. Bij ouderenzorginstellingen ligt dit gemiddeld boven de 30 procent. Het terugdringen van deze verspilling kan de algemene ziekenhuizen jaarlijks ongeveer 17 miljoen euro opleveren. Bij instellingen voor ouderenzorg en welzijn kan deze besparing oplopen tot 200 miljoen euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top