ACTUEEL

Nieuwe adviesraad zoekt 'sensitieve analyticus'

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is op zoek naar een inspirerend, onomstreden boegbeeld met een groot analytisch vermogen alsmede politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Dat komt naar vore uit de vacature van voorzitter van het nieuwe adviesorgaan.

De RVS is de beoogde opvolger van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). In de nieuwe opzet zal de RVZ samen gaan met de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Hoewel de formele besluitvorming nog moet plaatsvinden, worden de bureaus van de RVZ en de RMO op 1 juli 2014 worden samengevoegd. De officiële versmelting volgt op 1 januari 2015 samen.

Maximaal draagvlak

In eerste instantie gaat de nieuwe voorzitter nog leiding geven aan de RVZ, waar door het vertrek van huidig voorzitter  Rien Meijerink een vacature is ontstaan. Behalve analytisch en bestuurlijk sensitief moet de nieuwe voorzitter blijkens de vacature “verbindend” kunnen optreden “met oog voor soms tegengestelde belangen”, waarbij “consequent gestuurd word op maximalisatie van draagvlak”. Andere kernbegrippen zijn onder meer “inspirerend, onomstreden, kritisch en creatief, oplossingsgericht en grensverleggend”.

Samenstelling raad

De RVS zal uit negen leden komen te bestaan, onder wie de voorzitter. Na het aanstellen van de voorzitter, zal de verdere samenstelling van de raad worden ingevuld. De leden van de RVS worden allen bij koninklijk besluit benoemd. De aanstelling is telkens voor een periode van maximaal vier jaar en kan maximaal tweemaal worden verlengd.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

22 april 2014

Er gaat niets veranderen. Kijk gewoon naar de huidige leden en weet wie er straks lid zal zijn. Toch zou de voorzitter wel eens iemand kunnen zijn van buitenaf. In elk weldenkend land zou de voorzitter een onderzoeker zijn, maar in dit polder landje zou het wel eens een bestuurder kunnen zijn.

Iemand die argumenten wel kan volgen, maar die zelf geen visie heeft. Iemand die mensen voor zich weet te winnen en die adviezen kan verkopen. Tja, dan vallen wetenschappers af.

Anoniem

23 april 2014

Het probleem was, is en blijft de te nauwe relatie met VWS. Net als de NZA, CvZ, NPCF, Kwaliteitsinstituut is het een budgetgestuurde satelliet waarbij de ambtelijke toppen te nauw verweven zijn.

Top