Tech

UMC Utrecht ontwikkelt simpel meetsysteem delirium

Via een eenvoudige EEG-meting is het mogelijk bij patiënten objectief en snel delirium vast te stellen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Willemijn van der Kooi van het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht heeft het idee gepatenteerd en werkt aan de commerciële toepassing.

Delirium treedt op bij ongeveer de helft van de IC-patiënten en bij een kwart van alle oudere ziekenhuispatiënten. Het verlengt de IC-opname gemiddeld met meer dan een week en vergroot de kans op overlijden. Momenteel wordt er gescreend met vragenlijsten. Daardoor missen zorgverleners echter ongeveer de helft van de deliriumgevallen, waardoor de behandeling vaak te laat begint.

Hersengolven

In haar promotieonderzoek ontdekte technisch geneeskundige Willemijn van der Kooi dat met een eenvoudige EEG-meting goed onderscheid gemaakt kan worden tussen patiënten met en zonder delirium. Ze vergeleek 26 deliriumpatiënten met bijna evenveel andere patiënten. Het patroon van hersengolven bij deliriumpatiënten blijkt trager en onregelmatiger te zijn.

Drie plakkers

Deze vinding betekent dat de ongrijpbare hersenaandoening snel en objectief vast te stellen is via een meting van de elektrische activiteit van de hersenen. Bovendien blijkt het mogelijk te zijn om de mate van delirium vast te stellen via een simpele EEG-meting met slechts 3 in plaats van 21 elektrodeplakkers. Het resultaat is in één minuut duidelijk.

Verpleegkundigen

Het UMC Utrecht wil deze resultaten nu gebruiken om een meetinstrument voor delirium op de markt te brengen. Het instrument zal bestaan uit een hoofdband met enkele elektroden en een kastje zo groot als een mobiele telefoon om de deliriumwaarde op af te lezen. Het instrument geeft met een getal de ernst van delirium aan. Het algoritme dat dit berekent uit de EEG-meting is gepatenteerd, net als de precieze plaatsing van de elektroden op het hoofd. Met het instrument kunnen verpleegkundigen de meting doen. Met het prototype start binnenkort een grootschalig vervolgonderzoek in drie Nederlandse en een Duits ziekenhuis met ruim 150 patiënten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top