Tech

Zorg-IT-branche pleit voor uitstel transitie

Zorg-IT-branche pleit voor uitstel transitie

De Organisatie van ICT Leveranciers in de zorg (OIZ) OIZ pleit voor uitstel van de invoeringsdatum van de decentralisaties in het sociale domein. De OIZ vindt dat er onvoldoende oog is voor de informatiseringgevolgen, meer in het bijzonder voor de tijd die nodig is om de transities te vertalen naar goed werkende ICT-oplossingen. Daardoor dreigen onnodge kosten en ontevreden burgers.

Bij monde van OIZ-directeur Marc Sterenberg pleit de OIZ voor een uitstel van minimaal zes maanden van de ingangsdatum van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet en de uitbreiding van de Zorgverzekeringswet met wijkverpleging, palliatieve zorg en langdurige GGZ zorg met behandeling.

Haastig

“Alleen dan is voldoende tijd beschikbaar voor het inrichten van gedegen processen die door betrouwbare informatie systemen worden ondersteund”, aldus Sterenberg in een blog op Skipr.nl. “Een haastige ontwikkeling en implementatie van software maakt de acceptatie van een veranderde werkwijze niet eenvoudiger. Dit zal uiteindelijk leiden tot hogere kosten en een ontevreden zorgconsument.”

---

Onder het motto 'Navigeren in een nieuw zorglandschap' houdt Skipr op 20 juni een congres over de transitie van de langdurige zorg. Voor meer informatie, klik hier.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top