ACTUEEL

Zorgkantoor grijpt in op lokale markt

Zorgkantoor grijpt in op lokale markt

De Verborgen Kracht in het Overijsselse Lettele ligt in de clinch met het lokale zorgkantoor Midden IJssel. Het zorgkantoor zou weigeren de overproductie te betalen vanwege een geschil over de tarieven. Volgens de ondernemer verstoort het zorgkantoor daarmee de lokale markt.

Het conflict ontstond toen directeur Joep Speelziek van De Verborgen Kracht te horen kreeg dat er 'geen cent' extra beschikbaar is voor de door hem geleverde overproductie. Dat is voor het eerst. Voorgaande jaren betaalde het zorgkantoor de overproductie altijd wel uit. Dan werd Speelziek tijdens het najaarsoverleg gecompenseerd vanuit de budgetten van organisaties die minder productie hadden gedraaid.

De Verborgen Kracht is een instelling voor jeugd-ggz. De instellign biedt logeeropvang, vakantieopvang, dagopvang, ambulante begeleiding, paardrijden, outdoor en gezinsbegeleiding.

Speelziek: “De Verborgen Kracht is negen jaar geleden gestart als tegenkracht tegen gevestigde organisaties. Ouders zijn heel tevreden en de zorgvraag stijgt ieder jaar," zegt hij. "De opstelling van het Zorgkantoor betekent dat ouders naar een ander adres moeten gaan, terwijl dat hun voorkeur niet heeft.” Volgens Speelziek grijpt het zorgkantoor daarmee onterecht in in de lokale markt.

Ondernemersrisico

Voor De Verborgen Kracht gaat het in 2014 om een enorm bedrag. De overproductie betreft vier ton, bijna honderd procent van het toegekende budget van 460.000 euro. Speelziek: “We lopen het risico om zwaar in de rode cijfers te komen, waardoor we minder goede startpapieren hebben voor volgend jaar. We zijn een kleine organisatie en hebben dus niet de mogelijkheid om met budgetten van andere afdelingen te schuiven.” De organisatie heeft jaarlijks een omzet van 1,2 miljoen euro.

Zorgkantoor Midden IJssel vindt dat overproductie de verantwoordelijkheid is van de ondernemer. De woordvoerder: “Aanbieders maken met ons afspraken over het budget dat beschikbaar is. Dat is hun plafond. Als een aanbieder daar overheen gaat loopt hij ondernemersrisico. Hij gaat dan zorg leveren voordat hij de financiering rond heeft. Het is dus slim om daar direct contact over op te nemen.”

Volgens brancheorganisatie Actiz nemen veel organisaties echter toch het risico omdat van aanbieders ondernemerschap wordt verwacht. Daarbij hoort dat ze zoveel mogelijk cliënten moeten trekken. De zorgaanbieders rekenen daarom op de herschikking die altijd aan het einde van het kalenderjaar plaats heeft.

Actiz pleit er voor dat zorgkantoren ervoor zorgen dat het geld voortaan de cliënt volgt, in plaats van de cliënt het geld. Nu zit er volgens Actiz namelijk een 'perverse prikkel' in het systeem. "Naast de aanbieder en de vrager is er een derde speler in de markt in de persoon van de inkoper," zegt de woordvoerder van Actiz. "Op het gegeven moment maakt het niet meer uit hoe goed je bent. Als het zorgkantoor het geld anders verdeelt, kan de ondernemer niets meer doen om de kosten vergoed te krijgen.” Actiz is overigens geen betrokkene in het geschil.

'Extreme overproductie'

Zorgkantoor Midden IJssel ontkent dat er sprake is van een conflict. Wel noemt de woordvoerder de overproductie 'extreem' en 'uitzonderlijk hoog'. Omdat het zorgkantoor de situatie nog in onderzoek heeft, kan de woordvoerder nu geen uitspraak doen over het al of niet uitbetalen. “Er is altijd een kans dat overproductie wordt vergoed. We kijken daarbij sinds dit jaar wel beter naar de doelmatigheid,” aldus de woordvoerder.

Het zorgkantoor oordeelt op basis van drie criteria. Belangrijk is of de zorg ook elders in de regio geleverd kan worden. “We hebben maar een beperkt budget beschikbaar. Als een andere zorginstelling nog ruimte heeft is er dus geen aanleiding de overproductie te financieren,” aldus de woordvoerder. Het zorgkantoor kijkt verder ook hoe de productie zich verhoudt tot landelijke cijfers en naar de financiële situatie van de zorgaanbieder.

Precies dat laatste is volgens een woordvoerder van Zorgkantoor Midden IJssel een probleem. De Verborgen Kracht rekent mogelijk namelijk te hoge tarieven voor het geleverde type zorg. Voglens de inkoper gaat het om 'respijtzorg', voor mensen die overbelast zijn.

Onder druk gezet

Speelziek vindt dit echter een onzinnige beschuldiging. Hij stelt dat wel degelijk van behandeling in groepsverband sprake is. Kinderen hebben eigen behandeldoelen, zoals het beter omgaan met leeftijdsgenoten of het aanleren van specifieke vaardigheden. Bovendien was over het tarief met de vorige inkoper van het zorgkantoor overeenstemming bereikt, aldus Speelziek. Hij zegt over documenten te beschikken die dit bewijzen. Speelziek is hoorbaar emotioneel. Hij voelt zich als kleine ondernemer onder druk gezet door het veel grotere zorgkantoor dat een materiële controle heeft aangekondigd. Volgens Speelziek omdat hij niet akkoord wilde gaan met de halvering van het tarief.

Uit een recente inventarisatie van Actiz blijkt dat de rekeningen voor overproductie van zorgorganisaties regelmatig onbetaald blijven. Daarin staat De Verborgen Kracht dus niet alleen. Leden van de organisatie hadden in 2013 voor 81 miljoen euro zorg geleverd, die niet werd betaald. Volgens Actiz ligt het geld bij de zorgkantoren wel 'op de plank'. (Daan Marselis)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arnout Orelio

26 augustus 2014

Wat zou er gebeuren als we gewoon geen 'productie-afspraken' zouden maken? In het huidige systeem verwacht het zorgkantoor 'ondernemerschap' terwijl ze zelf planeconomie hanteert. En de cliënten? die moeten naar een instelling die ruimte heeft? Gaat u zelf uit eten in dat restaurant waar niemand zit?

De essentie zit in uitspraak van Actiz "zorgen dat het geld voortaan de cliënt volgt, in plaats van de cliënt het geld".

De zorgkantoren zelf lijken er niet veel van te begrijpen:

"Belangrijk is of de zorg ook elders in de regio geleverd kan worden. “We hebben maar een beperkt budget beschikbaar. Als een andere zorginstelling nog ruimte heeft is er dus geen aanleiding de overproductie te financieren,” aldus de woordvoerder. Het zorgkantoor kijkt verder ook hoe de productie zich verhoudt tot landelijke cijfers en naar de financiële situatie van de zorgaanbieder."

1. belangrijk is of zorg ook ergens anders geleverd kan worden? Nee, belangrijk is of de client de juiste zorg heeft gekregen tegen minimale kosten. => Terug naar het restaurant: hoef ik de rekening niet te betalen, omdat in een ander restaurant nog plek is, terwijl ik hier moest wachten?
2. Wat maakt het uit voor het budget waar client geholpen wordt? Komen er dan ineens meer cliënten? dat is alleen een administratieve afwijking tov productieafspraken ==> afschaffen?
3. vergelijking met landelijke cijfers? waarom?
4. de financiële situatie van de instelling? want? succes moet worden gestraft?

Kan iemand mij de toegevoegde waarde van het zorgkantoor in deze situatie uitleggen?

Top