ACTUEEL

Gesjoemel kost Diafaan-bestuurder de kop

Gesjoemel kost Diafaan-bestuurder de kop

De raad van toezicht van Diafaan verdenkt ontslagen bestuurder Will ten Westeneind van valsheid in geschrifte, verduistering, financieel wanbeheer en belangenverstrengeling bij het verstrekken van bouwopdrachten. Eén en ander blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Arnhem.

Bestuurder Ten Westeneind, die Diafaan sinds 2003 leidde, werd in mei ontslagen. De raad van toezicht liet destijds weten dat er sprake was van “onoverbrugbare verschillen van inzicht” die hadden geleid tot "een vertrouwensbreuk". Naar nu blijkt koestert de raad van toezicht ernstiger verdenkingen dan ze destijds naar buiten wilde brengen.

Zo beticht de raad van toezicht de ontslagen bestuurder ervan op onrechtmatige wijze een kleine 50 mille aan bonussen te hebben verkregen. Eén en ander zou gebeurd zijn in een besloten een-tweetje met de toenmalige voorzitter van de raad van toezicht zonder de vereiste financiële verantwoording. "In de jaarrekeningen/stukken over de jaren 2010, 2011 en 2012 is ten onrechte vermeld dat de bonus 0 euro was", zo valt in de rechtbankstukken te lezen. Volgens de raad van toezicht hebben de twee daarmee “samen gespannen met valsheid in geschrifte en verduistering in dienstverband als oogmerk”.

Valse facturen 

Ook is er volgens de raad van toezicht gesjoemeld bij het verstrekken van opdrachten en betalingen aan een lokale aannemer. Spil in deze kwestie is de inmiddels gesloopte locatie Kelsehof in Didam, die in 2009 werd verkocht met het oog op de ontwikkeling van luxeappartementen. Door in samenspraak met de aannemer geantedateerde, deels fictieve  facturen op te stellen, kon Diafaan een beroep doen op een speciale vergoedingsregeling van het zorgkantoor. De kantonrechter acht niet bewezen dat bestuurder Ten Westeneind van de valse facturen wist, maar vindt wel dat hij verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld door rekeningen te accorderen zonder kennis te nemen van achterliggende stukken zoals offertes.  

Bovendien heeft Ten Westeneind volgens de kantonrechter de schijn van belangenverstrengeling gewekt door dezelfde aannemer privé-opdrachten te laten uitvoeren. In dezelfde periode verrichte deze aannemer regelmatig opdrachten voor Diafaan in de orde van grootte van 2 miljoen euro, terwijl één van vennoten Ten Westeneinds buurman was.  

Beperkte vergoeding

Zonder op eventuele strafrechtelijke implicaties in te gaan oordeelt de kantonrechter dat Diafaan de arbeidsovereenkomst met Westeneind terecht heeft verbroken. Gelet op diens verwijtbare handelen hoeft Diafaan niet de contractueel verplichte ontslagvergoeding van 328 duizend euro te betalen. Toch vindt de kantonrechter een “beperkte vergoeding” van 45 duizend euro op zijn plaats gezien het wankelmoedige optreden van de raad van toezicht en de grote financiële gevolgen die de beëindiging van het dienstverband voor Ten Westeneind heeft.

Of Ten Westeneind in beroep gaat tegen het vonnis is op dit moment nog niet duidelijk. Diafraan doet dit niet, zo laat voorzitter raad van toezicht Ine Hermsen in een reactie weten: "Het door de rechter vastgestelde bedrag van 45 duizend euro aan Ten Westeneind wordt uitgekeerd onder voorbehoud van eventuele bedragen die nog op hem gevorderd worden." Op dit moment wordt er door de raad van toezicht overwogen om aangifte tegen de voormalig bestuurder te doen, maar het besluit hierover is nog niet gevallen.

Rode cijfers

De juridische perikelen komen voor Diafaan op een ongelukkig moment. Uit het recente jaarverslag blijkt dat de zorgaanbieder in Zevenaar vorig jaar 2 miljoen euro verlies heeft geleden bij een schuld van circa 15 miljoen euro. Daarnaast heeft de instelling collectief ontslag aangevraagd voor alle thuishulpen. Mede met het oog hierop heeft Diafaan een voorziening getroffen van bijna 3 miljoen euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top