Finance

Medisch specialisten worden mede-eigenaar RKZ

Medisch specialisten worden mede-eigenaar RKZ

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk verwacht zichzelf nog dit jaar om te vormen tot een besloten vennootschap. Daarmee is het RKZ het eerste Nederlandse ziekenhuis waar de medisch specialisten daadwerkelijk mede-eigenaar worden.

Bestuursvoorzitter Jeroen van Roon denkt nog een kleine twee maanden nodig  te hebben om de operatie te voltooien. De omvorming tot een BV is in zekere zin een logische stap nadat het RKZ eerder dit jaar in zee ging met arbodienstverlener Zorg van de Zaak.

Eigenaar Marius Touwen van Zorg van de Zaak zal circa 75 procent  van de aandelen in handen krijgen. De overige 25 procent komt in handen van de medisch specialisten. Hoewel nog niet bekend is hoeveel geld de participanten voor de aandelen gaan betalen, denkt het ziekenhuis de financiële basis flink te kunnen verstevigen.

Morele steun

Volgens Van Roon staan het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) positief tegenover de plannen. “Ik ben heel blij met de morele steun die ik van die kant krijg, maar het valt niet mee om een ziekenhuis te creëren dat eigenaren heeft.” Van Roon zegt dat hij met een paar maanden weet of alle plannen van de grond gaan komen. Hij verwacht dat als het lukt, andere zorgondernemers in de ziekenhuiswereld het Beverwijkse initiatief zullen volgen.

Met de BV-vorming loopt het RKZ vooruit op de invoering van integrale prijzen die op 1 januari 2015 van kracht worden. Doordat vrijgevestigde medisch specialisten hiermee hun fiscale status als ondernemer verliezen, studeren ziekenhuizen en specialisten momenteel en masse op nieuwe besturingsmodellen. Het RKZ onderzoekt op dit moment verschillende modellen en kijkt daarbij ook naar het zogeheten participatiemodel, waarbij de medisch specialisten als aandeelhouder mede-eigenaar worden.

Vooralsnog schrikken de meeste ziekenhuizen terug voor de juridische implicaties. Zo is er bij het participatiemodel sprake van een dubbele verbintenis tussen ziekenhuis specialist: de specialist is als aandeelhouder mede-eigenaar, maar heeft via de verplichte toelatingsovereenkomst tevens een arbeidsrelatie met het ziekenhuis.

Eerdere plannen van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer om de medisch specialisten mede-eigenaar te maken zijn uiteindelijk gesneuveld, nadat de rechter in februari een streep door de overname door zorgaanbieder Fundis  zette. Daarmee wordt het RKZ –als de plannen doorgaan- het eerste ziekenhuis in Nederland waar de medisch specialisten mede-eigenaar worden.  

(Marloes Elings)

In het novembernummer van Skipr magazine, dat medio oktober uitkomt, verschijnt een uitvoerig portret van RKZ-eigenaar Marius Touwen.

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

13 oktober 2014

Samenvallen van kapitaal en arbeid in de bedrijfsmatige ziekenhuiszorg: een vorm van arbeiders zelfbestuur? Mis in deze de betrokkenheid van de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Waarom neemt de gemeente geen belang bij deze systeemfunctie?

Top