ACTUEEL

VWS stopt met subsidie aan HKZ

De stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) verliest haar VWS-instellingssubsidie. Tot 2013 wordt deze volledig afgebouwd.

HKZ-Projecten

Het ministerie van VWS blijft eventuele HKZ-projecten voor het ontwikkelen van normen voor verantwoorde zorg wel steunen voor de sectoren openbare gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. HKZ ontvangt dit jaar nog 771.000 euro.

Verminderen regeldruk

Het stoppen van de subsidie aan de stichting die eisen op waaraan zorginstellingen moeten voldoen om een keurmerk te behalen, past in het overheidsbeleid om de regeldruk te verminderen, schrijven minister Klink en staatssecretaris Bussemaker aan de Tweede Kamer. Zij vinden het naleven van kwaliteitsnormen de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders. 

Kwaliteit is verantwoording zorgaanbieder

De stichting stelt kwaliteitsnormen om eenheid te brengen in zorgkeurmerken. Maar zorgaanbieders hebben inmiddels zelf een kwaliteitsstandaard ontwikkeld. In de brief zeggen Klink en Bussemaker: “Zorgaanbieders zouden samen met cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars voortvarend uitvoering moeten geven aan de normen voor verantwoorde zorg. Deze normen zijn leidend. Het past daarom niet in onze visie om certificering verplicht te stellen.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Wetten

7 september 2009

'Goed overleg'

Woordvoerder Nicole van Wetten zegt dat de afbouw van de subsidie gebeurt “in goed overleg tussen het ministerie van VWS en HKZ”. “De subsidiestop is allang bekend bij HKZ en we hebben daar onze strategie op aangepast. Normen ontwikkelen en harmoniseren blijven onze core business. Dat zal in de toekomst ook betekenen dat uitkomsten van zorg onderdeel worden van het toetsingsproces.” (Zorgvisie 3 september 2009 – Krista Kroon)

Top