Finance

VWS ruilt steun Erasmus voor schadevergoeding

VWS ruilt steun Erasmus voor schadevergoeding

Het ministerie van VWS zet een streep door de omstreden bijzondere kapitaallastenregeling voor het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Wel krijgt het ziekenhuis een schadevergoeding nu VWS op de eerdere toezegging terugkomt. Dat laat minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De regeling kwam in recentelijk in de publiciteit na onthullingen van NZa-medewerker Arthur Gotlieb. Volgens Gotlieb, die zichzelf begin dit jaar na een arbeidsconflict van het leven beroofde, had het ministerie herhaaldelijk druk op de NZa uitgeoefend ten faveure van ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC.

Garantie

Toenmalig minister Ab Klink maakte in 2009 afspraken met het Erasmus MC over een maatwerkgarantieregeling voor het academische ziekenhuis. Deze moest er voor zorgen dat het ziekenhuis niet zou bezwijken onder de kapitaallasten van de grootschalige nieuwbouw. Met de regeling is in totaal circa 100 miljoen euro subsidie gemoeid.

Minister Schippers van VWS werd op 9 september in een Kamerdebat stevig onder vuur genomen vanwege de regeling. In een brief aan de Tweede Kamer erkent Schippers nu dat “een aparte regeling met één ziekenhuis al snel staatssteun vormt, anderzijds zijn er ook verwachtingen gewekt, waardoor het niet nakomen van die verwachtingen aangemerkt zou kunnen worden als onbehoorlijk bestuur.”

Schadevergoeding

Om een mogelijke claim voor te voor te zijn is VWS nu met het Erasmus MC overeengekomen om samen een expert in de arm te nemen die de omvang van de schade gaat bepalen die het ziekenhuis lijdt als gevolg van het niet uitvoeren van de regeling door VWS. Het bedrag dat door deze expert wordt vastgesteld is voor beide partijen bindend en zal rechtstreeks aan het Erasmus toekomen. Volgens Schippers kan een dergelijke schadevergoeding niet worden aangemerkt als staatsteun zolang het uitgekeerde bedrag niet hoger is dan de daadwerkelijk geleden schade.

VWS en het Erasmus MC overleggen momenteel over de vraag wie de expert wordt. “Van belang is dat deze expert een onafhankelijk oordeel kan geven en daarom geen binding/relatie heeft met VWS en met het Erasmus Medisch Centrum”, aldus Schippers. De minister hoopt voor het eind van het jaar tot de vaststelling van een schadebedrag kunnen komen. Over de budgettaire verwerking van dit schadebedrag wordt de Tweede Kamer uiterlijk bij begroting 2016 geïnformeerd.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top