ACTUEEL

'Hogere tabakaccijns goed voor gezondheid'

De Alliantie Nederland Rookvrij! pleit voor een hogere accijnsverhoging op tabak dan de geplande 9 cent in 2015. De hogere accijnsverhoging draagt bij het terugdringen van tabaksgebruik en daarmee aan een stijging van de volksgezondheid, vooral bij jongeren.

De alliantie, waarin De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds zijn verenigd, pleit voor een jaarlijkse verhoging van de tabaksaccijns met 5 procent plus inflatie voor sigaretten en 8 procent voor shag. Uit internationaal onderzoek blijkt dat dan het tabaksgebruik daalt, terwijl de opbrengsten van tabaksaccijnzen stijgen. Deze opbrengsten kunnen ingezet worden om tabaksgebruik verder terug te dringen.

Overstappen

De voorgestelde extra verhoging van de accijns op shag ten opzichte van sigaretten zorgt er voor dat minder rokers overstappen van sigaretten naar de goedkopere shag. Hierdoor daalt het tabaksgebruik meer. Een te beperkte verhoging levert volgens de alliantie hooguit wat geld op voor de staatskas, maar heeft vrijwel geen effect op tabaksgebruik en welvaartswinst.

Internationaal

Ook internationaal staan tabaksaccijnzen hoog op de agenda. Vorige week is tijdens de WHO conferentie over de ‘Framework Convention on Tobacco Control‘ een richtlijn aangenomen op het gebied van tabaksaccijnzen. Tabaksaccijnzen zijn volgens de WHO economisch efficiënt en verlagen de gezondheidsongelijkheid en tabak-gerelateerde armoede. De WHO stelt tevens voor de opbrengsten (deels) in te zetten voor tabaksontmoediging.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

11 november 2014

Dat is ongewenst paternalisme. Rokers betalen al voor de extra zorgkosten die ze veroorzaken, middels de huidige accijnzen, die ongeveer kostendekkend zijn.

Waar de Alliantie op zou moeten aandringen is een rookverbod in en op de terreinen van middelbare scholen, rookgelegenheden voor personeel uitgezonderd. Immers, jong niet geleerd is vaak oud niet gedaan.

Dat is sec genomen weliswaar ook paternalisme, maar dat is gezond paternalisme tegenover ongezond fraternalisme. Veel jongeren beginnen namelijk met roken om bij de groep te horen, niet omdat ze het zo lekker vinden of de nicotine nodig hebben -- dat komt later pas.

Top