ACTUEEL

IC-artsen stellen afschaling Bethesda voor

IC-artsen stellen afschaling Bethesda voor

De IC’s van de ziekenhuizen van Treant Groep in Hoogeveen en Stadskanaal worden waarschijnlijk Special Care-afdelingen. Alleen in het Scheper ziekenhuis in Emmen blijft een IC.

De raad van bestuur van Treant Zorggroep maakt bekend dat het hierover op 12 januari in overleg met de medische staf gaat. Op 19 december is intern een visiedocument verstuurd, dat is opgesteld door de intensivisten. Dat document plus begeleidende brieven van bestuur en IC-artsen zijn op 12 januari uitgelekt en kwamen via het Comité Actie voor Bethesda in bezit van Skipr. 

Level

Op dit moment is er op iedere locatie van Treant, voorheen Zorggroep Leveste Middenveld, een IC. In Hoogeveen en Stadskanaal is die op level 1-niveau, in Emmen op level 2. Het level wordt bepaald door aantal bedden, beademingsdagen, complexiteit van zorg en de mate waarin een intensivist beschikbaar is. Op de level 1-IC’s is overdag een intensivist aanwezig, op de level 2-IC in Emmen is dat 24/7.

Patiënten

Het aantal IC-patiënten in Hoogeveen en Stadskanaal neemt af. De IC in Hoogeveen had in 2012 nog 674 patiënten, in 2013 waren dat er 485 en tot september vorig jaar 161. In 2012 kwamen er 676 IC-patiënten in Emmen, in 2013 waren dat er 653 en tot en met september 2014 al 509. “Landelijk loopt het aantal IC-opnamen fors terug, hoe kan het dat die trend in Hoogeveen en Stadskanaal te zien is maar niet in Emmen? Waarschijnlijk komt dat door patiënten die van Hoogeveen en Stadskanaal naar Emmen vervoerd worden”, vermoedt Frits Kappers van het Comité Actie voor Bethesda.

Voorwacht

Voor de locatie Emmen verandert er straks niets, zo is in het visiedocument te lezen. De voorgestelde veranderingen betreffen het Bethesda in Hoogeveen en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Ze moeten ingaan na 1 april. Mogelijk verdwijnt dan de IC-arts die nu als ‘voorwacht’ tijdens kantooruren aanwezig is op de intensive care-afdelingen. De verantwoordelijkheid voor de IC-zorg valt dan onder de ‘achterwacht’ in Emmen, waar bij opname mee wordt overlegd, of de dienstdoende anesthesioloog.

Special Care

Alle intensivisten zullen in locatie Emmen werken en op afroep naar Bethesda en Refaja gaan, zo is het plan. De IC-Artsen schrijven vervolgens: “Hiermee komt de kwalificatie ‘IC’ voor de locaties Hoogeveen en Stadskanaal te vervallen. De IC op locatie Emmen voldoet volgens de actuele richtlijn aan de eisen van een level 2-IC en volgens de conceptrichtlijn aan de eisen van een kern-IC. Vanaf 1 januari 2015 biedt Treant dus IC zorg voor alle IC-patiënten aan op level 2 niveau.” De locaties Hoogeveen en Stadskanaal worden in het plan van de intensivisten Special Care-afdelingen (SC’s). Op zo’n afdeling kan iedere patiënt terecht die meer zorg of bewaking nodig heeft dan op een reguliere verpleegafdeling. Er vindt geen wijziging van hoofdbehandelaarschap plaats. De intensivist is  bereikbaar voor consultatie en kan en zal zo nodig op locatie komen. Patiënten gaan zo snel als mogelijk op interklinisch  transport naar de intensive care in Emmen.

Specialismen

Over de gevolgen van de keuze van de intensivisten voor de andere medisch specialismen is nog niet veel bekend. De SC’s behouden mogelijkheden voor intensieve postoperatieve zorg. “In geval van geplande chirurgie waarbij IC-opname verwacht wordt, zal de patiënt op de locatie Emmen voor operatie worden ingepland”, zo staat in het visiedocument. “Belangrijk te vermelden is dat er geen beperking is met betrekking tot het uitvoeren van de acute verloskunde, colonchirurgie en perifere vaatchirurgie zonder IC op locatie.” Dat zou impliceren dat er met de IC’s ook medisch specialismen gaan verdwijnen uit Hoogeveen en Stadskanaal. Het actiecomité ziet hierin bewijs voor afbouw van de ziekenhuizen. Treant benadrukte eerder dat Bethesda en Refaja altijd aan het beeld van een algemeen ziekenhuis zullen blijven voldoen. “Daar horen Verloskunde en een IC bij”, aldus het bestuur.

Rouleren

Het centreren van de IC-zorg in Emmen heeft geen gevolgen voor het aantal verpleegkundigen, schrijven de intensivisten. Door de eerdere fusie van de drie ziekenhuizen waren er al een aantal verdwenen. Maar om de bevoegd- en bekwaamheid te behouden zullen de verpleegkundigen wel moeten rouleren, zo is het idee.

Veranderingen

Vorige week lekte er een email uit waaruit bleek dat Treant al anticipeert op de mogelijke veranderingen. Maar volgens de raad van bestuur is er niks verandert in de werkwijze van de IC’s: “Van belang is dat ernstig zieke patiënten - die bijvoorbeeld langdurig moeten worden beademd- worden overgeplaatst naar de ziekenhuislocatie waar 24/7 een intensivist aanwezig is. Dat is in dit geval locatie Scheper. Dat was al zo en dit beleid wordt niet gewijzigd.” Het bestuur wil nog niet inhoudelijk reageren op de plannen in het visiedocument. Het wacht op de uitkomsten van de gesprekken.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

13 januari 2015

Zorgconcentratie kan op een manier vormgeven worden dat de zorg kosteneffectiever wordt en toch de kwaliteit, inclusief (tijdige) bereikbaarheid, goed blijft.

Of dit plan daaraan voldoet kan ik niet goed beoordelen omdat ik te weinig dossierkennis van de regio heb. Maar men zou de plannen wel te allen tijde daarop moeten beoordelen. Zie voor de zorgconcentratiematrix die daarvoor gebruikt zou moeten https://gezondezorg.org/zorgconcentratie. Een taak voor de patiëntenverenigingen en politiek.

Top