ACTUEEL

'Participatie verstandelijk gehandicapten in buurt moeilijk'

De participatiesamenleving biedt geen uitkomst bij eenzaamheid van mensen met een verstandelijke handicap die zelfstandig wonen. Dat stelt Evelien Tonkens bij de opening van de tweede dag van het congres Nieuwe kijk op de praktijk, georganiseerd door Cordaan en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Volgens Tonkens bestaat volwaardig burgerschap uit vier elementen: ontplooiing, contact, een bijdrage leveren en erkenning krijgen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat verstandelijk gehandicapten die zelfstandig wonen deze zaken niet of nauwelijks bereiken. Tonkens stelt daarom voor om terug te gaan naar de jaren zeventig waarin mensen met een verstandelijke handicap de mogelijkheid krijgen om op hun voorwaarden in contact te komen met de samenleving, en niet andersom.

Het eerste deel van deze ochtend stond volledig in het teken van ondersteuning en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het beleidsaccent is steeds meer komen te liggen op ‘eigen regie’ en participeren in de samenleving. Verschillende sprekers concluderen dat het vaak helemaal niet gaat zoals beleidsmakers dat voor ogen hebben.

Zo laat onderzoeker en curator van een verstandelijk gehandicapte man Marijke Malsch zien dat de woonwensen van mensen met een verstandelijke handicap op grote schaal zijn genegeerd. Zij werden vaak gedwongen om te verhuizen uit de instelling, de buurt in.

Lid van de raad van bestuur Henk Kouwenhoven van Cordaan stelt deze situaties niet opgaan voor Cordaan. “We kennen geen instellingsterreinen. We vinden het juist verschrikkelijk belangrijk dat onze cliënten gewoon in Amsterdam kunnen blijven wonen en niet naar de Veluwe hoeven te verhuizen. Het zijn burgers van Amsterdam.” 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top