ACTUEEL

Nog veel vragen over nieuw zorgplan

Minister Schippers heeft haar omstreden plan om de vrije artsenkeuze te beperken, aangepast en een nieuw voorstel aan de Tweede Kamer gestuurd. De meeste fracties, patiëntenfederatie NPCF en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) reageren voorzichtig positief, maar hebben nog wel veel vragen.

Het eerdere plan van Schippers sneuvelde in december in de Eerste Kamer. Kern van het nieuwe voorstel is dat verzekeraars patiënten makkelijker korting kunnen geven op het eigen risico wanneer die van een geselecteerde zorgaanbieder gebruikmaken. In het plan is geen sprake meer van het verder inperken van de vrije artsenkeuze.

Het oorspronkelijke zorgplan hield in dat verzekeraars aan mensen met een goedkope budgetpolis alleen nog behandelingen hoefden te vergoeden door specialisten met wie ze een contract hebben. Die kostenbesparing van circa 1 miljard euro wordt volgens de minister ook met het nieuwe voorstel gehaald.

PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester vindt het "goed dat het eigen risico fors omlaag kan. Daarmee wordt een grote zorg van de PvdA weggehaald, namelijk dat mensen vanwege de kosten niet naar het ziekenhuis of de apotheek gaan.'' Met de maatregelen gaat de kwaliteit omhoog, aldus VVD-Kamerlid Arno Rutte. "Je krijgt als verzekerde meer keuze en slechte aanbieders worden geweerd.''

Geen hamerstuk

"In de brief van de minister staan veel veronderstellingen waarvan wij ons afvragen of deze in de praktijk ook zullen werken. Dit wordt wat mij betreft zeker geen hamerstuk, dit vraagt om een uitgebreide behandeling'', zei fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie. Ook het CDA heeft nog veel vragen over 'het complexe pakket aan maatregelen'.

Snel overleg

De NPCF wil snel overleg met Schippers en de zorgverzekeraars. ,,De minister geeft aan dat ze de risicoselectie - wel jonge gezonde mensen, geen oudere chronisch zieken - van zorgverzekeraars wil aanpakken. Het plan blijft te weinig concreet en de invulling is niet duidelijk’’, aldus directeur Wilna Wind.

Om exact te kunnen inschatten wat de plannen voor de patiënt en huisarts betekenen, moet er nog meer duidelijkheid komen, vindt ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). "Maar goed punt is dat de minister verzekeraars wil bewegen om meer op kwaliteit in te kopen.'' De Consumentenbond, die vorig jaar protesteerde tegen het afschaffen van de vrije artsenkeuze, wil eerst het nieuwe voorstel bestuderen en dan pas reageren. (bron: ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

C Hoek

11 februari 2015

Dit plan gaat op onderdelen zeker niet lukken.

Juist bij de groep chronisch zieken waar volgens de minister het eigen risico volgemaakt zal worden zal geen beoogde winst worden behaald.
Deze groep heeft gespecialiseerde zorg nodig en juist
deze zorg is in nederland aan het opsplitsen!

Wie volgt?!

Top