HRM

Nieuw lid raad van toezicht Van Neynsel

Julliëtte van Eerd is toegetreden tot de raad van toezicht van Van Neynsel, een ouderenzorgorganisatie in ʾs-Hertogenbosch.

Van Eerd neemt de plaats in van Margo Weerts, die sinds 2006 in de raad zitting nam.

Van Eerd is momenteel werkzaam als directeur bedrijfsvoering volwassenen bij GGz Breburg. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht bij Epilepsiecentrum Kempenhaeghe en bestuurslid en penningmeester van de Vereniging Managers Patiëntenzorg (VMP).

Op voordracht van de centrale cliëntenraad neemt Juliëtte van Eerd zitting in de raad van toezicht van Van Neyzel. Haar belangrijkste speerpunt is de verbetering van zorg voor cliënten en hun naasten, specifiek met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en welzijn.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ineke Walraven

3 augustus 2015

Van harte gefeliciteerd met Uw benoeming bij de Van Neynsel raad van Toezicht!
Met Uw expertise en visie zal het een prachtige win-win worden.

Top