ACTUEEL

'Zembla stigmatiseert psychiatrie'

Het VARA-programma Zembla heeft een reportage vertoond op 15 april waarbij de psychiatrie suggestief en stigmatiserend is belicht. De reportage doet geen recht aan mensen met een psychiatrische aandoening en de psychiatrie. Verder reduceert het programma betekenisvol wetenschappelijk onderzoek om mensen met ernstige psychotische klachten perspectief op herstel te bieden, tot het 'experimenteren met patiënten'.

Dit stelt GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) in een reactie op de uitzending.

Behandeling van psychosen

De ggz-instelling heeft volgens haarzelf gecontroleerd medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het middel memantine, dat al langer in de landelijke richtlijn voor de behandeling van psychosen wordt aanbevolen. Omdat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de werkzaamheid, is deze behandeling gecombineerd met een onderzoek naar de effectiviteit.

Aan dit onderzoek hebben 52 wilsbekwame patiënten deelgenomen. De resultaten noemt GGZ NHN ‘veelbelovend’; zeventig procent van de deelnemende patiënten zou hebben gezegd dat hun geheugen beter werkt, dat ze zich energieker voelen en dat ze actiever zijn. "Dit is een hoopgevende ontwikkeling voor de behandeling van mensen met psychosen."

Wilsbekwame mensen

De kritiek van familieleden van enkele patiënten dat die niet wilsbekwaam zijn, en zelfs niet zouden begrijpen waarmee zij akkoord zijn gegaan door te tekenen voor deelname aan het onderzoek, wijst de instelling van de hand. "Deelnemende patiënten aan een onderzoek bepalen zelf of, en in welke mate zij hun familie informeren. GGZ NHN stimuleert dit, maar onze patiënten zijn volwassen - wilsbekwame – mensen en de keuze die zij maken is aan hen."

Op basis van de melding van de medewerker die gebruik heeft gemaakt van de klokkenluidersregeling heeft GGZ NHN een extern en onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door twee hoogleraren psychiatrie. De conclusies van dit onderzoek wijzen geenszins op misstanden, aldus de instelling.

De medewerker was werkzaam in een begeleidende functie, waarbij volgens GGZ NHN het beoordelen van "complexe materie als wilsbekwaamheid" niet tot de bevoegdheid en het functieprofiel behoort. De medewerker zou niet zijn ontslagen, zoals Zembla meldt, maar zou zelf het dienstverband bij GGZ NHN hebben beëindigd. Dat zij niet mag spreken over de kwestie, mag volgens de instelling niet vanwege het beroepsgeheim.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank

16 april 2015

Mensen bij de GGZ of in de Psychiatrie hebben macht over mensen. Daarom zijn ze niet helemaal te vertrouwen. Mijn vertrouwen kunnen ze krijgen als ze me uit kunnen leggen hoe iemand die in een psychose zit wilsbekwaam kan zijn. De gevoelen zijn dan zo heftig dat dat mijns inziens niet kan. Ik hoop dat de waarheid de leugenaar (klokkenluider of het GGZ) de leugen snel achterhaald.

Leny van Dalen

16 april 2015

Dat kan wel degelijk het geval zijn, Frank. Ook al ben je psychotisch dan kun je goed in staat zijn te beslissen over het al dan niet innemen van medicijnen. Dat is juist wat er zo vaak gebeurt door dit soort TV uitzendingen: dat mensen met een psychiatrische aandoening weggezet worden als wilsonbekwaam, onmondig, gek en niet in staat tot het nemen van redelijke beslissingen. Ik ben blij met de reactie van GGZ NHN, ze komen op voor hun patiënten.

Harmen

19 april 2015

De psychiatrie heeft een cultuur van experimenteren op patiënten en als ze klagen moeten ze maar medicijnen slikken. Opvallend is ook hoe geaccepteerd het gebruik van hypnose is terwijl dit niet mag zonder toestemming van de patiënt volgens de beroepscode. Hypnose en NLP wordt zelfs gezien als goed voor je carrière in deze sector. De sector is doodziek.

Top