HRM

Minder ongewenst gedrag onder ziekenhuispersoneel

In de ziekenhuisbranche is de afgelopen drie jaar minder ongewenst gedrag door collega's gerapporteerd. In 2012 zei 20 procent van de ziekenhuismedewerkers te maken te hebben gehad met een vorm van ongewenst gedrag. Dat is afgenomen tot 13 procent, zo blijkt uit onderzoek van Effectory, uitgevoerd onder 424.000 medewerkers, waarvan er ruim 53.000 medewerkers werkzaam zijn in de ziekenhuisbranche.

Het kan gaan om verbaal geweld, fysiek geweld, ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. Hoewel er in de ziekenhuisbranche nog steeds meer ongewenst gedrag gerapporteerd wordt dan binnen andere zorgsectoren (10 procent) en het landelijk gemiddelde (10 procent), is er een positieve trend waarneembaar.   

Sociale veiligheid op de bestuursagenda

"In de ziekenhuisbranche is naast de fysieke veiligheid, steeds meer belangstelling voor sociale veiligheid", zegt Imre Aniba, zorgconsultant bij Effectory. "Een belangrijke indicator voor sociale veiligheid is in hoeverre medewerkers ongewenst gedrag ervaren. Sociale veiligheid is essentieel voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de zorg. Onder meer om die reden staat sociale veiligheid steeds vaker op de bestuursagenda van ziekenhuizen. Dit blijkt z’n vruchten af te werpen."

Elkaar niet direct durven aanspreken

Toch is dit niet het hele verhaal. In de ziekenhuisbranche durven collega’s elkaar namelijk minder vaak aan te spreken op gedrag. Gemiddeld beoordelen ziekenhuismedewerkers de stelling ‘Als collega’s kunnen we elkaar aanspreken op gedrag’ met een 6,5. Dit ten opzichte van de 6,9 van zorgverleners in andere zorgbranches.

Aniba licht toe: "Je veilig voelen om je collega’s aan te spreken op gedrag is tevens een belangrijke indicator voor de sociale veiligheid in een werkomgeving. Het lijkt erop dat de van oudsher hiërarchische verschillen tussen medewerkers hier een rol in spelen. Het is niet gangbaar dat een assistente een specialist aanspreekt op zijn of haar gedrag, ook wanneer dit wel nodig is. Ondanks dat de scores op deze stelling de afgelopen drie jaar nagenoeg gelijk zijn gebleven, zien we dat steeds meer ziekenhuizen aandacht besteden aan de manier waarop je elkaar aanspreekt. Deze positieve ontwikkeling gaat zeker bijdragen aan een sociaal veiligere cultuur binnen ziekenhuizen en daarmee ook aan een hogere patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top