ACTUEEL

'Hou behandeling hemofilie en hiv bij speciale centra'

De behandeling van patiënten met hemofilie en hiv moet geconcentreerd blijven in gespecialiseerde centra. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan minister Schippers van Volksgezondheid.

Van 2000/2001 tot 2012 viel de de zorg voor hiv- en hemofiliepatiënten binnen de Wet bijzondere medische verrichtingen. Behandeling werd alleen vergoed als deze plaatsvond in een van de centra die hiertoe gecertificeerd waren. Nu zijn deze behandelingen vrijgegeven en mogen zorgverzekeraars ze ook elders inkopen.

Dat baart de Gezondheidsraad zorgen. "Vooralsnog staat bij zorginkoop de betaalbaarheid voorop en speelt de kwaliteit van zorg in de onderhandelingen nauwelijks een rol", schrijft de voorzitter van de raad in het advies 'Hemofilie, hiv en de Wbmv' dat hij dinsdag aanbiedt aan de minister. "Dat brengt risico’s mee voor de kwaliteit van de hiv- en hemofiliezorg."

De raad vreest dat als hiv- en hemofiliezorg niet langer alleen in geselecteerde g especialiseerde centra zou  plaatsvinden, dat zal leiden tot versnippering van de zorg. Dat zou "ten koste gaan van een goed georganiseerde multidisciplinaire behandeling en de instandhouding van de expertise."

Tot slot zou de beheersing van de kosten van de hemofiliebehandeling onder druk komen te staan, aangezien behandeling met de dure antistollingsmiddelen intensieve begeleiding vergt. "Bij hiv ontstaan bovendien risico’s voor de volksgezondheid vanwege de overdraagbaarheid van de ziekte", aldus de Gezondheidsraad.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top