Finance

VGZ maakte 223 miljoen euro winst in 2014

Coöperatie VGZ behaalde in 2014 een positief resultaat van 223 miljoen euro. Dat is 2 procent van de totale jaaromzet en ongeveer de helft van het resultaat van een jaar eerder. Op basis daarvan kon Coöperatie VGZ gemiddeld 85 euro per betalende verzekerde teruggeven.

In 2014 vergoedde Coöperatie VGZ 10,2 miljard euro aan zorgkosten voor in totaal 4,2 miljoen verzekerden. Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk en heeft geen aandeelhouders.

Volgens Kees Hamster, CFO in de Raad van Bestuur, is het resultaat te danken aan de actieve rol van VGZ. "Zonder onze actieve rol stijgen de zorgkosten jaarlijks naar schatting met 6 tot 8 procent. Coöperatie VGZ wist die stijging in 2014 te beperken tot 3 procent, met name door doelmatige zorginkoop en controles van declaraties. Daarmee kunnen we samen met onze leden tevreden terugkijken op het afgelopen jaar."

Zorginkoop

VGZ bespaarde in 2014 89 miljoen euro op de zorginkoop van ziekenhuizen. Nog een 61 miljoen euro werd bespaard door afnamen van medicijngebruik.
Beleggingen leverden de zorgverzekeraar 104 miljoen euro op. Dit resultaat valt door de daling van de toch al lage rentes op obligaties, hoger uit dan verwacht.
Tot slot wist VGZ de bedrijfskosten met 19 miljoen euro te verlagen. Volgens de verzekeraar was dit te danken aan de verbetering van processen (12 miljoen euro) en interne reorganisaties (7 miljoen euro).

Coöperatie VGZ zet een deel van het positieve resultaat in om de solvabiliteit te verstevigen. Eind 2014 lag de solvabiliteit van Coöperatie VGZ op 216 procent. Onder de nieuwe Europese richtlijnen daalt dat percentage naar verwachting naar 120 tot 140 procent.
 
 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top