Vastgoed

Ton Krol en Hans Klein Breteler in Meeùs adviesraad

Meeùs Vastgoedmanagement Zorg, ruim een jaar actief in de zorgsector, heeft een raad van advies benoemd. Ton Krol die al vanaf de start actief betrokken is, is benoemd tot voorzitter. Naast hem neemt Hans Klein Breteler plaats in deze adviesraad. Beiden hebben een indrukwekkende staat van dienst in de gezondheidszorg.

Ton Krol

Ton Krol (62) is, naast voorzitter van de Raad van Bestuur van diverse gezondheidszorg-organisaties, onder meer president van the International Hospital Federation, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Zorgfederatie (NZf), Nationale Ziekenhuis Raad (NZr), lid van de Sociaal-Economische Raad (SER), en lid van het Presidium en vice-voorzitter van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) geweest.
Tegenwoordig vervult Ton Krol diverse commissariaten, waaronder voorzitter van de raad van commissarissen van Unirobe Meeùs Groep B.V. in Nieuwegein en voorzitter van de raad van toezicht van het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp.

Hans Klein Breteler

Econoom Hans Klein Breteler (62), lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het CDA, is directeur geweest van diverse zorginstellingen. Daarnaast bestuursvoorzitter van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest.
Hans Klein Breteler vervult binnen de zorg ook diverse nevenfuncties, waaronder voorzitter van Stichting International Healthcare Program (IHTP, Utrecht), voorzitter van Regionale Commissie Gezondheidszorg Nieuwe Waterweg Noord, bestuurslid PGGM, bestuurslid Facilitaire Stichting Gezondheidszorg (FSG), lid van het Scheidsgerecht voor het Ziekenhuiswezen en lid van de Raad van Toezicht van het Adviescentrum voor Zorgvoorzieningen.

Meeùs Vastgoedmanagement Zorg

Meeùs Vastgoedmanagement Zorg is onderdeel van Meeùs Vastgoedmanagement en richt zich op het gebied van zorgvastgoed in het bijzonder. De raad van advies adviseert de directie en het management van Meeùs Vastgoedmanagement Zorg bij de verdere uitbouw en versterking van haar activiteiten en bij strategische en koersbepalende beslissingen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ButlerKarla22

13 januari 2011

One acknowledges that life seems to be expensive, but we require cash for different issues and not every man gets enough cash. So to receive good <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> and just car loan will be good way out.

Erik

2 december 2011

2011Z24965

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris en de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht bij Osira-
Amstelring (ingezonden 2 december 2011)

1
Is het waar dat de heer H.K.B per 14 november 2011 is toegetreden tot de Raad van Toezicht
van Osira-Amstelring?

2
Hoe oordeelt u over de benoeming, terwijl hij eerder adviseur was van de Raad van Toezicht?
1)

3
Hoe oordeelt u over de benoeming, terwijl hij eerder (2009) als interim-directeur bij
Amstelring is benoemd en mede de fusie tussen Osira en Amstelring heeft begeleid? 2)

4
Vindt u het niet gek dat de heer H.K.B. als adviseur optrad voor een Raad van Toezicht die in
eerste instantie toezicht hield op de Raad van Bestuur, waaronder de heer H.K.B werkte als
interim-directeur?

5
Erkent u dat de fusie tussen Osira en Amstelring er mede toe heeft geleid dat er geen oog
meer was voor de kwaliteit, en er een afstand ontstond tussen de Raad van Bestuur en de
werkvloer? 3)

6
Op welke wijze heeft de heer H.K.B. aan deze afstand bijgedragen in zijn periode als interim-
directeur en fusiebegeleider? Kunt u uw antwoord toelichten?

7
Welke openbare procedure heeft de Raad van Toezicht van Osira-Amstelring gevolgd om een
nieuwe toezichthouder aan te trekken?

8
Op welke wijze is de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht van Osira-Amstelring
gegarandeerd, zoals bedoeld in de Health care governance code, artikel 4.4? Staat daar niet
onder 5 dat een lid van de Raad van Bestuur gedurende drie jaar niet benoemd mag worden
als lid van de Raad van Toezicht?

9
Erkent u dat het zijn van interim directeur, als vervanger van een afgetreden bestuurder, door
mensen gezien wordt als een vervanger van deze bestuurder, en dat hierdoor de governance
code wordt overtreden? Kunt u uw antwoord toelichten?
10
Erkent u dat deze benoeming de suggestie dat de bestuurders en toezichthouders elkaar
baantjes toeschuiven versterkt? Kunt u uw antwoord toelichten?

11
Wanneer u kijkt naar de Raad van Toezicht van Osira-Amstelring en de nevenfuncties die de
toezichthouders nog meer vervullen, krijgt u dan ook niet het gevoel dat deze toezichthouders
elkaar in meerdere toezichthoudende functies ontmoeten, wat in strijd kan zijn met de
governance code (art. 4.4 en 4.5)? Kunt u uw antwoord toelichten?

1)
http://www.osiragroep.nl/ouderen_en_gehandicaptenzorg_hal_1834.html
2)
http://www.desan.nl/net/DoSearch/downloadfile.aspx?id=1673, pagina 5
3)
http://www.igz.nl/actueel/nieuws/nieuwcomponent201131510421.aspx

Top