ACTUEEL

'Arts staakte medicijnen dementerenden'

Zorginstelling Vincent van Gogh laat onderzoek doen naar het zorgklimaat op haar verpleegafdeling voor mensen met dementie. Een geriater op de afdeling zou medicijnen van zijn patiënten hebben stopgezet, zonder overleg met de familie. Een aantal families spreekt van een narcistische arts die diverse incidenten en mensonterende praktijken op zijn geweten zou hebben.

Dit meldt Dagblad De Limburger.

Zwaarste verpleegzorg

Op de verpleegafdeling ouderen 2 in Venray wordt de zwaarste verpleegzorg aan dementerenden gegeven die we in Nederland kennen. Daar worden dementerende ouderen behandeld die ernstige vormen van gedragsproblematiek hebben. Er zijn maar twee andere plekken in het land waar aan deze patiënten vergelijkbare zorg kan worden gegeven.

Nadat een dementerende wordt opgenomen op de verpleegafdeling van Vincent van Gogh, gaan sommigen onverwacht achteruit. Volgens hun naasten is gebleken dat de geriater van de afdeling zich niet aan de afspraken houdt met betrekking tot medicijngebruik. Daar volgt een discussie uit, waarin familieleden zich niet serieus genomen voelen door de arts. Hij zou geen tegenspraak dulden en mensen zeggen bang voor hem te zijn.

Zweedse band

Zo is er het voorbeeld van een vrouw die haar moeder aanmeldt bij de afdeling in maart 2014. De moeder heeft een slaapstoornis. De dochter ontdekt dat er kort na de opname gestopt is met de medicatie. Ze lijdt daardoor veel pijn en wordt extreem onrustig. Zo extreem zelfs dat ze 's nachts vastgelegd moet worden met een Zweedse band. De dochter haalt verhaal bij de behandelend arts, maar die schuift alle bezwaren terzijde.

Het verhaal van de dochter staat niet op zich, volgens De Limburger. Dit zou blijken uit brieven en correspondenties met Vincent van Gogh, die in bezit zijn van de krant. Meerdere familieleden hebben geklaagd tegen de handelwijze van de geriater op de verpleegafdeling. Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter van Vincent van Gogh, heeft besloten dat er een onderzoek moet komen naar het klimaat op de verpleegafdeling Ouderen 2.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ouderenpraktijk Amsterdam

8 mei 2015

Heel veel medicatie die al veel eerder gestopt had kunnen worden wordt pas gestopt bij opname in het verpleeghuis.
Opschonen onnodige medicatie en onnodig bezoek aan ziekenhuisspecialisten probeer ik al in de thuissituatie te doen, maar uitleg en overleg is nodig met de naasten, ook al kost dat veel tijd.
En bij extreme onrust en problemen bij een dodelijke ziekte als Alzheimer, is mijn ervaring dat er in de machteloosheid en ellende veel miscommunicatie, verwijten en meningsverschillen zijn, veel meer helaas dan oplossingen.
Ook hier is uitleg en overleg en vooral luisteren het belangrijkste. Dat kan je niet aan een verzorgende delegeren, dat kost veel dure artsminuten.
Maar tijd en zeker dure tijd wordt steeds schaarser ...
Ik ben benieuwd naar het onderzoek en alle factoren die meespeelden met dit drama.
A.Bootsma www. ouderenpraktijk.nl Amsterdam

Top