ACTUEEL

Dimence geeft teams meer regelruimte

Ggz-aanbieder Dimence in Deventer gaat de behandelteams meer verantwoordelijkheid en regelruimte geven, zodat zij de hulpverlening optimaal kunnen afstemmen op de vraag van cliënten en patiënten. Ook komen er minder managers en directeuren.

Met bestuurlijke en organisatorische herinrichting reageert Dimence op de stelselwijziging in de ggz. De stelselwijziging voorziet onder meer in de komst van de basis-ggz voor cliënten met enkelvoudige problematiek. Daarnaast wil Dimence ook de zorg voor patiënten met complexe hulpvragen verbeteren. “Dit vraagt een andere kijk op de inrichting van de eigen organisatie”, aldus bestuursvoorzitter Ernst Klunder. “We willen een slagvaardige, ondernemende en wendbare organisatie. Door de herinrichting is het beter mogelijk de kennis en expertise in ons hele werkgebied optimaal in te zetten. Met uiteraard als doel de zorg aan de patiënten nog beter vorm te geven.”

Opheffen regio's

Centraal staat het vergroten van de verantwoordelijkheid en de regelruimte van de teams; zij staan het dichtst bij de patiënten en verlenen de hulp dicht bij huis, zo veel mogelijk ambulant. Waar dit niet lukt blijft opname mogelijk. Door deze manier van werken, waarbij ook de indeling in drie regio’s regio wordt losgelaten, wordt het mogelijk het aantal managers en directieleden te verkleinen. De nieuwe directie van stichting Dimence bestaat uit twee directeuren zorg (psychiaters) en een directeur bedrijfsvoering, te weten Bas van Wel en Saskia van der Wouden (directeuren zorg) en Sabien Raams (directeur bedrijfsvoering).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top