Finance

Accountants willen meer regie van VWS

Accountants willen meer regie van VWS

De stortvloed van nieuwe regels maken het huidige zorgstelsel onnodig ingewikkeld. Ook is er onduidelijkheid over rol en mandaat van verschillende veldspelers. Om meer lijn in het stelsel te brengen moet de minister van VWS de regie nemen. Dat schrijft de beroepsorganisatie van accountants NBA in een open brief aan de curatieve zorgsector.

De NBA merkt in de open brief op dat in de zorgsector veel instanties een rol spelen zonder duidelijkheid over de reikwijdte van ieders rol, positie en mandaat. Zo hebben zorginstellingen niet alleen te maken met zorgverzekeraars, brancheorganisaties en patiëntenverenigingen, maar ook met het ministerie van VWS en toezichthouders als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast moeten veel  instellingen als gevolg van de decentralisatie van zorg rekening houden met gemeenten en zorgregio’s, die elk hun eigen beleid mogen bepalen.

Uitvoeringslast

De accountants keren zich daarnaast tegen de stroom aan nieuwe regels die het zorgstelsel steeds ingewikkelder maken. Al die regels leiden volgen de NBA tot inconsistenties en verstoringen van bestaande systemen en procedures. De uitvoerbaarheid rondom registratie en automatisering, maar ook het kunnen controleren van de verantwoording lijden hier onder. De NBA wijst in dit verband op de moeizame introductie van prestatiebekostiging in combinatie met de invoering van DBC’s c.q. DOT’s. Dit alles heeft volgens de NBA niet alleen gezorgd voor een forse toename van de uitvoeringslasten voor zorginstellingen, maar heeft ook geleid tot veel discussie over de interpretatie van regels en de rechtmatigheid van declaraties.

Stroomlijnen

In de open brief, die de titel ‘Op weg naar vertrouwde zorg’ meekreeg, pleit de NBA voor uniformering en stroomlijning van de regels. Ook moet een aantal toezichthouder integreren. Daarmee zullen de uitvoeringslasten dalen, aldus de NBA, en kunnen de kosten van het toezicht omlaag. Bij de totstandkoming van nieuwe regels moet samen met experts en ervaringsdeskundigen uit de sector zelf standaard op uitvoerbaarheid, kosten en controleerbaarheid worden getoetst, aldus de NBA. Zolang het systeem niet optimaal functioneert moet de minister van VWS de regie nemen en partijen bij elkaar brengen.

Het is niet voor het eerst dat de NBA zich uitlaat over de ontwikkelingen in de zorg. Met name in het discussie over de rechtmatigheid van declaraties en de problemen rond de jaarrekening heeft de NBA herhaaldelijk scherpe kritiek gegeven.  

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top