ACTUEEL

VWS trekt handen af van Alzheimer-congres

VWS trekt handen af van Alzheimer-congres

Staatssecretaris Martin van Rijn ziet af van het eerder toegezegde optreden tijdens het omstreden congres ‘The Future of Brain Health’. Het ministerie heeft volgens de congresorganisatie aangegeven ook geen vervanger te sturen.

In een korte verklaring op de congressite meldt de organisatie dat “wij helaas van het Ministerie van VWS te horen hebben gekregen dat staatssecretaris Martin van Rijn wegens politieke verplichtingen niet in de gelegenheid is om op 5 juni 2015 als spreker een bijdrage te leveren aan het Alzheimer Symposium ‘The Future of Brain Health’.”

Over de spreekbeurt van de staatssecretaris ontstond eerder deze maand ophef na scherpe publiciteit van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Tijdens het congres wordt onder meer gesproken over de merites van ‘integrative medicine’ als aanvullende behandeling bij ziekten als Alzheimer. Daarmee biedt het congres een podium voor “moderne kwakzalverij”, vindt de vereniging. “De aanwezigheid van de staatssecretaris verleent te veel status aan de bijeenkomst”, aldus antikwak-bestuurslid Cees Renckens. “Een feit dat eindeloos gebruikt zal worden door kwakzalvers.” Om deze  reden riep de vereniging riep Van Rijn publiekelijk op om zijn toezegging om te speechen te herroepen.

De kritiek van de vereniging richt zich in het bijzonder op de aanwezigheid van Deepak Chopra. Als auteur en arts maakt de Indiaas-Amerikaanse Chopra zich al decennia sterk voor wat hij aanduidt als ‘bodymind medicine’, een holistische kijk op geneeskunde waarin elementen uit de alternatieve geneeskunde, Ayurveda en spiritualiteit samen komen. Volgens de vereniging antikwak wordt Chopra “terecht door velen gezien als charlatan”, die louter “wartaal” uitslaat.

Kloof

Ondanks de spijkerharde bewoordingen nodigt de congresorganisatie vertegenwoordigers van de vereniging uit voor een publiek debat met Chopra. Op de eigen site laat Renckens weten hier niet aan te willen meewerken.  “De kloof die mij scheidt van iemand die van mening is dat de wetenschap der Transcendente Meditatie het werk van Galilei, Newton en Einstein doet verbleken, die tijdelijk beweerde onsterfelijk te zijn en bij het leviteren werd geïnspireerd door de Maharishi Mahesh yogi, die kloof is onoverbrugbaar”, aldus Renckens. “Een vruchtbaar debat tussen ons is daarmee onmogelijk.”

Impuls

Met de felle campagne lijkt de Vereniging tegen Kwakzalverij het debat rond integratieve geneeskunde onbedoeld een flinke impuls te geven. Zo breekt de bekende psycholoog Bram Bakker op opiniewebsite Joop.nl juist een lans voor Chopra en de integratieve geneeskunde. “De weerstand tegen Chopra is naar onze overtuiging niet gebaseerd op feiten”, schrijft Bakker. “Hij verdient het om serieus beluisterd te worden, in plaats van te worden weggezet als 'een charlatan die wartaal uitslaat'. Chopra is geen 'genezer', maar een gedegen opgeleide arts (internist) die reguliere medische kennis verbindt met complementaire technieken. Naar de aanpak van Alzheimer die Chopra voorstaat wordt onderzoek gedaan door de algemeen als deskundig erkende neurowetenschapper Rudolph Tanzi van de Harvard University.”

Discussie

Gelet op de hoge vlucht die het wetenschappelijk onderzoek naar integrative medicine volgens Bakker in de VS, Canada en Zwitserland heeft genomen, roept Bakker staatssecretaris Van Rijn op om juist wel naar het Alzheimer-congres te gaan. "Wij moedigen de minister en staatssecretaris van VWS aan om integratieve geneeskunde een kans te geven, om te beginnen door maar eens gewoon te gaan luisteren naar het verhaal van Chopra. Dit is namelijk in het belang van zowel onze volksgezondheid als de schatkist. Dat daarbij goed gekeken moet worden naar werkzaamheid en doelmatigheid van interventies is geen punt van discussie."  

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Henk D.

26 mei 2015

De reactie van de anti-kwakzalvers bij monde van Rencken doet denken aan de beperkte geesten van de middeleeuwen ten tijde van Galileo. De status quo mag niet uitgedaagd worden door andere inzichten. De gedachten van visionairs passen niet in het beperkte denkraam van de anti-kwakzalvers. Chopra heeft inderdaad al tientallen jaren een uitstekende naam en reputatie in het bedrijfsleven, en zal als internist niet zijn intellectuele capaciteiten uitschakelen. Jammer en dom om zo dogmatisch vast te houden aan het veilige bekende.
- EN TOCH IS ZIJ ROND!!!---

Frank Conijn

28 mei 2015

"iemand die (...) bij het leviteren werd geïnspireerd door de Maharishi Mahesh Yogi", stelt Renckens. Maar dat vind ik toch een beetje zuur. Al laat iemand zich inspireren door Piet van Piet's Weerbericht, als je kunt leviteren vind ik dat heel knap.

Top