HRM

ADRZ-bestuursvoorzitter stapt per direct op

ADRZ-bestuursvoorzitter stapt per direct op

Huybert van Eck legt per direct zijn functie neer als voorzitter van de raad van bestuur van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). CZ zegde het vertrouwen vorige week op maar de raad van toezicht (rvt) hield al langer rekening met het vertrek van Van Eck, uit onvrede over het zware financiële verlies over 2014.

Het besluit komt op een opmerkelijk moment: enkele dagen geleden zei een woordvoerder van CZ dat de zorgverzekeraar geen vertrouwen heeft in Van Eck en alleen bereid is in het ADRZ te investeren als er een nieuwe bestuursvoorzitter komt. Woordvoerder Dick Bosscher van het Zeeuwse ziekenhuis ontkent dat die uitspraken invloed hebben gehad op het vertrek van Van Eck. "We vinden het heel vervelend dat de uitspraken van CZ tussendoor kwamen, want het besluit over het vertrek van Van Eck was al genomen."

Miljoenenverlies

Onlangs maakte het ADRZ bekend tussen de acht en tien miljoen euro verlies te hebben geleden in 2014. Dit was meer dan de rvt had verwacht. Daarom begonnen de toezichthouders weken geleden gesprekken te voeren met Huybert van Eck over de toekomst en zijn positie bij het ziekenhuis. In gezamenlijk overleg hebben ze besloten dat hij opstapt. Rvb-lid Claudia Brandenburg neemt voorlopig waar als voorzitter. De rvt besluit binnenkort over de zoektocht naar een definitieve opvolger. In april maakte CZ overigens bekend tien miljoen euro over te maken aan ADRZ als "voorschot".

De uitspraken van CZ krijgen nog een staartje: binnenkort praat de rvt van het ADRZ met de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis wil weten waarom CZ het vertrouwen in Van Eck opzegde via de media. Woordvoerder Rik van Druten van CZ noemt het "goed" dat het gesprek er komt. "Of wij nou aanstichter zijn of de voorwaarden hebben gecreeërd voor het vertrek van Van Eck: het is nu een feit."

Maatregelen

Het resultaat over 2014 valt volgens het ziekenhuis tegen door incidentele kosten. Er zouden behandelingen zijn uitgevoerd ter waarde van enkele miljoenen die niet door de verzekeraars zijn vergoed. Het ADRZ heeft inmiddels maatregelen in gang gezet die het nodig acht voor een financieel gezonde toekomst. Zo schrapt het ziekenhuis honderd banen. Daarnaast ziet het af van nieuwbouw op Walcheren en kiest het ziekenhuis juist voor vernieuwbouw van de huidige locatie aan de Koudekerkseweg in Vlissingen.

Huybert van Eck is arts en trad in 2010 aan naast interimmer Pieter Vierhout. Hij was daarvoor onder meer werkzaam bij Berenschot en hij was lid van de raad van bestuur van het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag. Van Eck richtte zich met name op de ontwikkeling van de zorg in het ADRZ. Onder zijn leiding werd de scheiding tussen de acute en complexe zorg (Goes) en de planbare zorg (Vlissingen, Zierikzee) verder vormgegeven. Ook bracht hij de nauwe samenwerking met het Erasmus MC en het Amphia ziekenhuis tot stand. De rvt stelt Van Eck "zeer erkentelijk" te zijn voor zijn inspanningen voor het ADRZ.

 

Zorgorganisatie Tragel houdt op 18 juni een groot congres over 'De Zeeuwse zorg van morgen'.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

paul sloot

26 mei 2015

Het ziekenhuis lals feitelijk slagveld van 2008-Heden: Pieter, Hans, Wim, Bert, Rinus, Huybert..who is next?

Coen Snepvangers

26 mei 2015

Dat Huijbert vertrekt komt natuurlijk geheel niet onverwacht en is goed voor het ziekenhuis. Wat niet terecht is, is dat Huijbert nu alleen in de schijnwerper staat en de per december 2014 vertrokken grootverdienende ex bestuurder Rinus van Riel, in de volksmond Rinkel Rinus genoemd, geheel buiten schot blijft!
Juist deze mijnheer is hoofd verantwoordelijk voor het financiële debacle bij het ADRZ. Het ADRZ zou volgens deze “financieel” specialist een bescheiden en positief resultaat boeken. “Het was guur, maar ook bij ons steken de krokussen inmiddels hun kopjes boven de grond.” was zijn geweldige uitspraak. Zijn taak was het op orde brengen van de financiële en bestuurlijke chaos binnen het ziekenhuis. Deze mijnheer, associé bij het bijna failliete adviesbureau Boer&Croon, heeft een veelvoud van de Balkenende-norm in zijn zak gestoken. Naar nu blijkt voor een wanprestatie. In zijn kielzog nam hij ook nog een aantal duur betaalde adviseurs mee naar het ADRZ om ook die flink uit de noodlijdende ruif te laten eten. We kunnen stellen dat hij niet heeft voldaan aan de opdracht waarvoor hij is ingehuurd en kunnen concluderen dat de bekostiging voor het nagelaten product niet in overeenstemming is met de opdracht. In dit geval spreken we dan ook van een wanprestatie en dient het verkregen geld te worden teruggestort in de kas van het ziekenhuis.

Rinus heeft inmiddels het ADRZ verlaten en is naar de Viersprong gejobhopt. De raad van toezicht daar heeft hem toegevoegd als tijdelijk lid van de raad van bestuur. Gelukkig is de Viersprong gespecialiseerd in problemen rond persoonlijkheid en gedrag en is Roel Verheul, bijzonder hoogleraar in persoonlijkheidsstoornissen, voorzitter van de RvB. Kan hij mooi een beetje op Rinus passen zodat het niet zo wordt als bij het ADRZ.

De Raad van Toezicht is mede verantwoordelijk voor deze aanstelling en dient derhalve ook haar verantwoordelijkheid, gelijk als ZorgSaam, te nemen en per direct op te stappen.
Als laatste moeten we Huijbert natuurlijk alleen maar een handdruk geven voor de bewezen slechte dienst en geen uitwuiver van een paar ton meegeven. Daar is namelijk geen enkele reden voor. Onder zijn leiding is het ADRZ geworden wat het is en daar hoort natuurlijk geen beloning bij.

Coen Snepvangers

H hor

27 mei 2015

Potentiële patiënten van het ADRZ zijn daarnaast niet zo tevreden over het ziekenhuis. Veel patiënten laten zich liever elders behandelen. Dit is natuurlijk voor het ziekenhuis zeer nadelig. Feit is dat er iets drastisch moet veranderen!

H hor

27 mei 2015

Feit is inderdaad dat de RvT niet gedaan heeft waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Namelijk goed toezicht houden en zorgen dat de organisatie naast financieel ook organisatorisch, maatschappelijk, bedrijfsmatig en zorginhoudelijk gezond blijft. Dit hebben ze niet gedaan. Het financiële wanbeleid is mede aan de RvT te wijten. Resultaat van al dit gepruts is dat de werknemers en de patiënten hiervan de dupe worden. Zeer jammer!

Top